TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Неделя, 18 април 2021 / ИКОНОМИЧЕСКО
РАЗВИТИЕ-"АДАПТ" ЕООД
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

"АДАПТ" ЕООД
Проучване и проектиране на градоустройствени решения; жилищтни, обществени и промишлени сгради;интериор.

С Решение №60/14.01.1994 г. Търговищки окръжен съд регистрира Еднолично дружество с ограничена отговорност, с общинско имущество, с наименование “Адапт” ЕООД със седалище гр.Търговище, с адрес на управление ул.”Преслав” 2, и с предмет на дейност – проучване, проектиране,консултации, авторски надзор,инвеститорски контрол,инженерингова дейност,
строителство,услуги с електронно изчислителна техника,счетоводни и икономически консултации, преоценка по 179-то ПМС и други дейности незабранени от закона.Капитала на дружеството е 458 000 лв. Едноличен собственик на капитала е Община Търговище. Дружеството се управлява и представлява от Управителя-Тодорка Берова Димитрова. С Решение №361/14.03.1999 г.на ТОС увеличава капитала на дружеството от 458 000 на 5 000 000 лв., които бяха деноминирани на 5 000 лв.С Решение № на ТОС “Инвестпроект” ЕООД се влива в “Адапт” ЕООД, като последното поема всечкИ активи и пасиви на влялото се дружество.

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com