TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Вторник, 22 септември 2020 / НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ
ОРГАНИЗАЦИИ-Североизточна търговско-промишлена палата
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

1. Име на организацията: Сдружение “Североизточна търговско-промишлена палата”
2. Адресна регистрация: гр. Търговище, п.к. 7700, ул. “Васил Левски” 38 (ГУМ, ет. 3)
3. Телефон/ Факс: 0601/ 6 43 00
4. E-mail/ Интернет страница: stpp_tg@abv.bg; iakov_i@mail.bg
5. Съдебна регистрация (номер и дата на решението): Решение №20 от 10.03.2010 г. на Окръжен съд - Търговище
6. Структура на управление (председател на УС, изпълнителен директор, членове и други)  

    • Председател на УС – Йовчо Янков Яков


7. Цели и задачи на неправителствената организация:

Палатата си поставя като основни цели да подпомага, насърчава, представлява и защитава стопанските интереси на своите членове посредством: съдействие на своите членове за оптимизирне на условията за стопанска дейност в страната и в региона; представляване и защита на обединените интереси на членовете си пред местните органи на самоуправление и местната администрация; пред централните органи на държавната власт и управление; пред други местни, чужди и международни организации, с които Палатата пряко или чрез сродни организации поддържа партньорски взаимоотношения.

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com