TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Неделя, 09 май 2021 / ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА-Профил на купувача
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

Обявления за приключване на договори за обществена поръчка с предмет:  „Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортни схеми по 14 (четиринадесет) обособени позиции, както следва:

 

Публикувано на: сряда, 30 януари 2019 г.


Обявление за приключване на договор № Д-ОП-36/04.09.2014 г. за обществена поръчка с предмет:  „Ремонт и поддръжка на общинската пътна и улична мрежа в община Търговище“

Изтегли като PDF 

 

Публикувано на: понеделник, 3 декември 2018 г.


Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с предмет  „Предоставяне на услуги на Община Търговище по предварително третиране на смесени битови отпадъци, включващи сортиране и предаване за оползотворяване на отпадъци, генерирани на територията на Община Търговище преди тяхното депониране“.

Договор № Д-ОП-21/26.07.2013 г. – Изтегли като PDF 

 

Публикувано на: четвъртък, 27 септември 2018 г.


Допълнително споразумение №5, с Рег. индекс/дата Д-01-116/03.05.2018 г., към Договор № Д-ОП-50/27.12.2013 г., по обществена поръчка за Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортни схеми по 14 (четиринадесет) обособени позиции”.

Изтегли като PDF 

 

Публикувано на: четвъртък, 3 май 2018 г.


Допълнителни споразумения (ДС)  Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортни схеми по 14 (четиринадесет) обособени позиции”, както следва:

 • ДС №2 (Рег. индекс/дата Д-ОП-16/09.03.2018 г.) към договор № Д-ОП-57/30.12.2013 г. – Изтегли като PDF 
 • ДС №2 (Рег. индекс/дата Д-ОП-15/09.03.2018 г.) към договор № Д-ОП-58/30.12.2013 г. – Изтегли като PDF 
 • ДС №4 (Рег. индекс/дата Д-ОП-14/07.03.2018 г.) към договор № Д-ОП-50/27.12.2013 г. – Изтегли като PDF 

 

Публикувано на: петък, 9 март 2018 г.


Допълнителни споразумения (ДС) по обществена поръчка с предмет:  „Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортни схеми по 14 (четиринадесет) обособени позиции, както следва:

 • ДС № Д-01-270/29.12.2017 г. към договор № Д-ОП-50/27.12.2013 г. –  Изтегли
 • ДС № Д-01-271/29.11.2017 г. към договор № Д-ОП-53/30.12.2013 г. –  Изтегли
 • ДС № Д-01-272/30.11.2017 г. към договор № Д-ОП-57/30.12.2013 г. –  Изтегли
 • ДС № Д-01-273/30.11.2017 г. към договор № Д-ОП-58/30.12.2013 г. –  Изтегли
 • ДС № Д-01-274/30.11.2017 г. към договор № Д-ОП-59/30.12.2013 г. –  Изтегли

 

Публикувано на: четвъртък, 7 декември 2017 г.


Допълнителни споразумения (ДС) по обществена поръчка с предмет:  „Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортни схеми по 14 (четиринадесет) обособени позиции”, както следва:

 • ДС № Д-ОП-65/11.10.2017 г. към договор № Д-ОП-48/27.12.2013 г. –  Изтегли
 • ДС № Д-ОП-66/11.10.2017 г. към договор № Д-ОП-47/27.12.2013 г. –  Изтегли

 

Публикувано на: четвъртък, 12 октомври 2017 г.


 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, с предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортни схеми по 14 (четиринадесет) обособени позиции", за обособена позиция № 13 - Автобусни линии: „Русе - Търговище" и „Търговище - Омуртаг"

Публикувано на: понеделник, 27 февруари 2017 г.


 Информация за всички извършени плащания в обобщен вид по действащи договори за обществени поръчки за периодично повтарящи се доставки на стоки – м. октомври 2016 г.

Публикувано на: вторник, 15 ноември 2016 г.


 Информация за всички извършени плащания от 16.10.2016 г. до 31.10.2016 г. по действащи договори за обществени поръчки.

Публикувано на: петък, 04 ноември 2016 г.


 Информация за всички извършени плащания от 01.10.2016 г. до 15.10.2016 г. по действащи договори за обществени поръчки.

Публикувано на: петък, 21 октомври 2016 г.


 Информация за всички извършени плащания в обобщен вид по действащи договори за обществени поръчки за периодично повтарящи се доставки на стоки – м. септември 2016 г.

Публикувано на: понеделник, 17 октомври 2016 г.


 Информация за всички извършени плащания от 16.09.2016 г. до 30.09.2016 г. по действащи договори за обществени поръчки.

Публикувано на: четвъртък, 06 октомври 2016 г.


Информация за обществена поръчка с Уникален номер в РОП: 00299-2014-0008 и предмет: Доставка чрез покупка на горива, масла, антифриз и спирачна течност за нуждите на общинска администрация и бюджетните звена на Община Търговище както следва: - газьол за отопление; - горива (авт. бензин А95Н, дизелово гориво и пропан-бутан), масла (моторни, хидравлични и редукторни), антифриз и спирачна течност за транспортните средства, както следва:

 • Информация за изпълнението на договор № 341 от 21/05/2015 г., с предмет: „Доставка чрез покупка на авт. бензин А 95 H, дизелово гориво, масла (моторни, хидравлични и редукторни), антифриз и спирачна течност за нуждите на общинска администрация и бюджетните звена на Община Търговище” Изтегли
 • Информация за изпълнението на договор № 360 от 29/05/2014 г., с предмет: „Доставка чрез покупка на газьол за отопление за нуждите на общинска администрация и бюджетните звена на Община Търговище” –  Изтегли

Публикувано на: вторник, 04 октомври 2016 г.


Допълнително споразумение № 2 - Д-ОП-16/26.09.2016 г. към договор за обществена поръчка Д-ОП-50/27.12.2013 година

Публикувано на: понеделник,  26 септември 2016 година


 Информация за всички извършени плащания от 01.09.2016 г. до 15.09.2016 г. по действащи договори за обществени поръчки.

Публикувано на: сряда, 21 септември 2016 г.


Информация за всички извършени плащания в обобщен вид по действащи договори за обществени поръчки за периодично повтарящи се доставки на стоки – м. август 2016 г.

Публикувано на: понеделник, 19 септември 2016 г.


Информация за всички извършени плащания от 16.08.2016 г. до 31.08.2016 г. по действащи договори за обществени поръчки.

Публикувано на: събота, 10 септември 2016 г.


Информация за всички извършени плащания в обобщен вид по действащи договори за обществени поръчки за периодично повтарящи се доставки на стоки – м. юли 2016 г.

Публикувано на: понеделник, 15 август 2016 г.


Информация за всички извършени плащания от 16.07.2016 г. до 31.07.2016 г. по действащи договори за обществени поръчки.

Публикувано на: вторник, 9 август 2016 г.


Допълнително споразумение Д-ОП-13/01.08.2016 г. към договор за обществена поръчка Д-ОП-55/30.12.2013 г. и маршрутни разписания маршрутни разписания 

Публикувано на: сряда, 3 август 2016 година 


 Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от Закона за обществените поръчки за всички извършени плащания от 01.07.2016 г. до 15.07.2016 г. по действащи договори за обществени поръчки.

Публикувано на: понеделник, 25 юли 2016 г.


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от Закона за обществените поръчки за всички извършени плащания през месец Юни 2016 г. по действащи договори за обществени поръчки за периодично повтарящи се доставки на стоки.

Публикувано на: четвъртък, 14 юли 2016 г.


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от Закона за обществените поръчки за всички извършени плащания от 16.06.2016 г. до 30.06.2016 г. по действащи договори за обществени поръчки.

Публикувано на: четвъртък, 07 юли 2016 г.


 Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от Закона за обществените поръчки за всички извършени плащания от 01.06.2016 г. до 15.06.2016 г. по действащи договори за обществени поръчки.

Публикувано на: сряда, 22 юни 2016 г.


 Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от Закона за обществените поръчки за всички извършени плащания през месец Май 2016 г. по действащи договори за обществени поръчки за периодично повтарящи се доставки на стоки.

 Публикувано на: вторник, 14 юни 2016 г.


 Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от Закона за обществените поръчки за всички извършени плащания от 16.05.2016 г. до 31.05.2016 г. по действащи договори за обществени поръчки.

Публикувано на: понеделник, 06 юни 2016 г.


 Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от Закона за обществените поръчки за всички извършени плащания от 01.05.2016 г. до 15.05.2016 г. по действащи договори за обществени поръчки.

Публикувано на: четвъртък, 19 май 2016 г.


 Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от Закона за обществените поръчки за всички извършени плащания през месец Април 2016 г. по действащи договори за обществени поръчки за периодично повтарящи се доставки на стоки.

Публикувано на: петък, 13 май 2016 г.


 Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от Закона за обществените поръчки за всички извършени плащания от 16.04.2016 г. до 30.04.2016 г. по действащи договори за обществени поръчки.

Публикувано на: понеделник, 9 май 2016 г.


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от Закона за обществените поръчки за всички извършени плащания от 01.04.2016 г. до 15.04.2016 г. по действащи договори за обществени поръчки.

Публикувано на: сряда, 20 април 2016 г.


 Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от Закона за обществените поръчки за всички извършени плащания през месец Март 2016 г. по действащи договори за обществени поръчки за периодично повтарящи се доставки на стоки.

Публикувано на: сряда, 13 април 2016 г.


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от Закона за обществените поръчки за всички извършени плащания от 16.03.2016 г. до 31.03.2016 г. по действащи договори за обществени поръчки.

Публикувано на: понеделник, 11 април 2016 г.


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от Закона за обществените поръчки за всички извършени плащания от 01.03.2016 г. до 15.03.2016 г. по действащи договори за обществени поръчки.

Публикувано на: понеделник, 21 март 2016 г.


 Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от Закона за обществените поръчки за всички извършени плащания през месец Февруари 2016 г. по действащи договори за обществени поръчки за периодично повтарящи се доставки на стоки.

Публикувано на: петък, 11 март 2016 г.


 Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от Закона за обществените поръчки за всички извършени плащания от 16.02.2016 г. до 29.02.2016 г. по действащи договори за обществени поръчки.

Публикувано на: понеделник, 7 март 2016 г.


ИНФОРМАЦИЯ по чл. 22б, ал. 2, т. 16 от Закона за обществените поръчки относно датата и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранцията за изпълнение на договор № Д-ОП-16/12.07.2012 г. за обществената поръчка, с предмет: “Избор на външен екип за управление на проект „Рехабилитация на ВиК мрежите на гр.Търговище”

Публикувано на: четвъртък, 25 февруари 2016 г.


ИНФОРМАЦИЯ по чл. 22б, ал. 2, т. 16 от Закона за обществените поръчки относно датата и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранцията за изпълнение на договор за обществената поръчка № Д-ОП-36/12.11.2012 г., с предмет: „Авторски надзор върху изпълнението на СМР на проект „Рехабилитация на ВиК мрежите на гр. Търговище”

Публикувано на: четвъртък, 25 февруари 2016 г.


 Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от Закона за обществените поръчки за всички извършени плащания от 01.02.2016 г. до 15.02.2016 г. по действащи договори за обществени поръчки.

Публикувано на: четвъртък, 18 февруари 2016


ИНФОРМАЦИЯ по чл. 22б, ал. 2, т. 16 от Закона за обществените поръчки относно датата и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранцията за изпълнение на договор за обществената поръчка № Д-ОП-42/20.12.2012 г., с предмет: „Избор на изпълнител на строително-монтажните работи по проект „Рехабилитация на ВиК мрежите на гр.Търговище”

Публикувано на: петък, 12 февруари 2016


 Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от Закона за обществените поръчки за всички извършени плащания през месец Януари 2016 г. по действащи договори за обществени поръчки за периодично повтарящи се доставки на стоки.

Публикувано на: сряда, 10 февруари 2016


 ИНФОРМАЦИЯ по чл. 22б, ал. 2, т. 16 от Закона за обществените поръчки относно датата и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранцията за изпълнение на договор за обществената поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на строително-монтажните работи по проект „Рехабилитация на ВиК мрежите на гр.Търговище”

Дата на публикуване: 05.02.2016 г.


ИНФОРМАЦИЯ по чл. 22б, ал. 2, т. 16 от Закона за обществените поръчки относно датата и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранцията за изпълнение на договор за обществената поръчка с предмет: „Авторски надзор върху изпълнението на СМР на проект „Рехабилитация на ВиК мрежите на гр. Търговище”

Дата на публикуване: 05.02.2016 г.


ИНФОРМАЦИЯ по чл. 22б, ал. 2, т. 16 от Закона за обществените поръчки относно датата и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранцията за изпълнение на договор за обществената поръчка с предмет: „Избор на външен екип за управление на проект „Рехабилитация на ВиК мрежите на гр.Търговище”

Дата на публикуване: 05.02.2016 г.


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от Закона за обществените поръчки за всички извършени плащания от 16.01.2016 г. до 31.01.2016 г. по действащи договори за обществени поръчки.


ИНФОРМАЦИЯ по чл. 22б, ал. 2, т. 15 от ЗОП за изпълнението на договор № Д-ОП-32/31.10.2012 г. за обществена поръчка с предмет: "Услуги за извършване на одит на проект "Рехабилитация на ВиК мрежите на град Търговище"

Дата на публикуване: 02.02.2016 г.


ИНФОРМАЦИЯ по чл. 22б, ал. 2, т. 15 от ЗОП за изпълнението на договор № Д-ОП-36/12.11.2012 г. за обществена поръчка с предмет: „Авторски надзор върху изпълнението на СМР на проект „Рехабилитация на ВиК мрежите на гр. Търговище””. (Уникален номер в РОП 00299-2012-0017)

Дата на публикуване: 27.01.2016 г.


ИНФОРМАЦИЯ по чл. 22б, ал. 2, т. 15 от ЗОП за изпълнението на договор № Д-ОП-29/29.09.2012 г. за обществена поръчка с предмет: „Независим строителен надзор върху изпълнението на строително-монтажните работи на „Рехабилитация на ВиК мрежите на гр. Търговище””. (Уникален номер в РОП 00299-2012-0011)

Дата на публикуване: 27.01.2016 г.


ИНФОРМАЦИЯ по чл. 22б, ал. 2, т. 15 от ЗОП за изпълнението на договор № Д-ОП-42/20.12.2012 г. за обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на строително-монтажните работи по проект „Рехабилитация на ВиК мрежите на гр. Търговище””. (Уникален номер в РОП 00299-2012-0013)

Дата на публикуване: 27.01.2016 г.


ИНФОРМАЦИЯ по чл. 22б, ал. 2, т. 15 от ЗОП за изпълнението на договор № Д-ОП-16/12.07.2012 г. за обществена поръчка с предмет: „Избор на външен екип за управление на проект „Рехабилитация на ВиК мрежите на гр. Търговище””. (Уникален номер в РОП 00299-2012-0005)

Дата на публикуване: 27.01.2016 г.


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от Закона за обществените поръчки за всички извършени плащания през месец Декември 2015 г. по действащи договори за обществени поръчки за периодично повтарящи се доставки на стоки.


 Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от Закона за обществените поръчки за всички извършени плащания от 16.12.2015 г. до 31.12.2015 г. по действащи договори за обществени поръчки.


 Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от Закона за обществените поръчки за всички извършени плащания от 01.12.2015 г. до 15.12.2015 г. по действащи договори за обществени поръчки.


Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка № Д-ОП-45/07.10.2014 г.  с предмет: "Доставка на електрическа енергия за нуждите на Община Търговище", сключен с "ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ" АД (Уникален номер в РОП: 00299-2014-0001) – Изтегли

Дата на публикуване: 17.12.2015 г.


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от Закона за обществените поръчки за всички извършени плащания през месец Ноември 2015 г. по действащи договори за обществени поръчки за периодично повтарящи се доставки на стоки.


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 15 от ЗОП за изпълнението на договор № Д-ОП-24/11.09.2012 г. за обществена поръчка с предмет: "Услуги за осъществяване на дейности, свързани с осигуряване на мерки за публичност и визуализация по проект "Рехабилитация на ВиК мрежите на град Търговище"

Дата на публикуване: 03.12.2015 г.


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от Закона за обществените поръчки за всички извършени плащания от 16.11.2015 г. до 30.11.2015 г. по действащи договори за обществени поръчки.


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от Закона за обществените поръчки за всички извършени плащания от 01.11.2015 г. до 15.11.2015 г. по действащи договори за обществени поръчки.


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от Закона за обществените поръчки за всички извършени плащания през месец Октомври 2015 г. по действащи договори за обществени поръчки за периодично повтарящи се доставки на стоки.


 Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от Закона за обществените поръчки за всички извършени плащания от 16.10.2015 г. до 31.10.2015 г. по действащи договори за обществени поръчки.


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 15 от Закона за обществените поръчки относно датата и основанието за приключване на договор № Д-ОП-28/28.10.2013 г. с предмет: „Изпълнение на дейности, свързани с осигуряване на информация и публичност по проект: „Повишаване качеството на живот чрез подобряване на физическата среда в гр.Търговище” - основен обект на интервенцията, финансиран по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  2007- 2013 г.”.


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от Закона за обществените поръчки за всички извършени плащания от 01.10.2015 г. до 15.10.2015 г. по действащи договори за обществени поръчки.


 Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от Закона за обществените поръчки за всички извършени плащания през месец Септември 2015 г. по действащи договори за обществени поръчки за периодично повтарящи се доставки на стоки.


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от Закона за обществените поръчки за всички извършени плащания от 16.09.2015 г. до 30.09.2015 г. по действащи договори за обществени поръчки.


 Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от Закона за обществените поръчки за всички извършени плащания от 01.09.2015 г. до 15.09.2015 г. по действащи договори за обществени поръчки.


Информация за изпълнението на договор № Д-ОП-35/04.09.2014 г. за обществена поръчка с предмет: „Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, сметосъбиране и сметоизвозване на смесени битови отпадъци от населените места в община Търговище, стопанисване на Регионалното депо за неопасни битови отпадъци в с. Пайдушко, поддържан на склада за инертни и строителни отпадъци в с. Пролаз, снегопочистване на улиците и тротоарите в гр. Търговище.”

Уникален номер на поръчката в РОП: 00299-2014-0011

Изтегляне


И Н Ф О Р М А Ц И Я по чл. 22б, ал. 2, т. 16 от Закона за обществените поръчки относно датата и основанието за освобождаването на гаранциите за изпълнение по договор № Д-ОП-35/04.09.2014 г. за обществена поръчка с предмет:

„Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, сметосъбиране и сметоизвозване на смесени битови отпадъци от населените места в община Търговище, стопанисване на Регионалното депо за неопасни битови отпадъци в с. Пайдушко, поддържан на склада за инертни и строителни отпадъци в с. Пролаз, снегопочистване на улиците и тротоарите в гр. Търговище.”

Изтегляне


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от Закона за обществените поръчки за всички извършени плащания през месец Август 2015 г. по действащи договори за обществени поръчки за периодично повтарящи се доставки на стоки


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от Закона за обществените поръчки за всички извършени плащания от 16.08.2015 г. до 31.08.2015 г. по действащи договори за обществени поръчки.


„Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от Закона за обществените поръчки за всички извършени плащания от 01.08.2015 г. до 15.08.2015 г. по действащи договори за обществени поръчки.”


„Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от Закона за обществените поръчки за всички извършени плащания през месец Юли 2015 г. по действащи договори за обществени поръчки за периодично повтарящи се доставки на стоки.”


„Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от Закона за обществените поръчки за всички извършени плащания от 16.07.2015 г. до 31.07.2015 г. по действащи договори за обществени поръчки.”


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от Закона за обществените поръчки  за всички извършени плащания от 01.07.2015 г. до 15.07.2015 г. по действащи договори за обществени поръчки


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от Закона за обществените поръчки за всички извършени плащания през месец Юни 2015 г. по действащи договори за обществени поръчки за периодично повтарящи се доставки на стоки.


„Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от Закона за обществените поръчки за всички извършени плащания от 16.06.2015 г. до 30.06.2015 г. по действащи договори за обществени поръчки”


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от Закона за обществените поръчки за всички извършени плащания от 01.06.2015 г. до 15.06.2015 г. по действащи договори за обществени поръчки


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от Закона за обществените поръчки  за всички извършени плащания през месец Май 2015 г. по действащ договор за обществени поръчки за периодично повтарящи се доставки на стоки


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от Закона за обществените поръчки  за всички извършени плащания от 16.05.2015 до 31.05. 2015 г. по действащи договори за обществени поръчки


И Н Ф О Р М А Ц И Я по чл. 22 б, ал. 2, т. 9 от Закона за обществените поръчки относно датите и основанието за освобождаване/усвояване/задържане на гаранциите за участие на участниците в обществена поръчка  с предмет  ”Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на бюджетните звена на Община Търговище по обособени позиции”


„Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от Закона за обществените поръчки за всички извършени плащания от 04.05.2015 г. до 15.05.2015 г. по действащи договори за обществени поръчки”


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от Закона за обществените поръчки за всички извършени плащания през месец Април 2015 г. по действащи договори за обществени поръчки за периодично повтарящи се доставки на стоки


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от Закона за обществените поръчки  за всички извършени плащания от 16.04.2015 г. до 30.04.2015 г. по действащи договори за обществени поръчки


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от Закона за обществените поръчки  за всички извършени плащания на 26.03.2015 г. и 30.03.2015 г. по действащи договори за обществени поръчки


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от Закона за обществените поръчки  за всички извършени плащания от 01.04.2015 г. до 15.04.2015 г. по действащи договори за обществени поръчки


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от Закона за обществените поръчки за всички извършени плащания през месец Март 2015 г. по действащи договори за обществени поръчки за периодично повтарящи се доставки на стоки


ИНФОРМАЦИЯ по чл. 22 б, ал. 2, т. 15 от Закона за обществените поръчки относно дата и основанието за приключване и за прекратяване на договори за обществени поръчки с предмет: „„Изпълнение на строително монтажни работи на обект: „Реконструкция и обновяване на централен градски площад „Свобода”, включително разширение на пешеходна зона III етап”” - 

Договор  Д-ОП-40/19.11.2013 г.


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от Закона за обществените поръчки за всички извършени плащания от 14.03.2015 г. до 31.03.2015 г. по действащи договори за обществени поръчки


Обобщена информация по чл. 44, ал. 10 от ЗОП за 2014 г. за всички разходвани средства във връзка с обществени поръчки на стойност по чл. 14, ал. 4 и 5 от ЗОП, включително и суми, изплатени по чл. 2, ал. 1 и 2 от НВМОП - Община Търговище.


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от Закона за обществените поръчки за всички извършени плащания от 01.03.2015 г. до 13.03.2015 г. по действащи договори за обществени поръчки


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от Закона за обществените поръчки  за всички извършени плащания през месец Февруари 2015 г. по действащи договори за обществени поръчки за периодично повтарящи се доставки на стоки


ИНФОРМАЦИЯ  по чл. 22 б, ал. 2, т. 15 от Закона за обществените поръчки относно дата и основанието за приключване или за прекратяване на договори за обществени поръчки с предмет: „Осъществяване на авторски надзор на обектите по проект: „Реконструкция и обновяване на централен градски площад „Свобода”, включително разширение на пешеходна зона III етап”” - основен обект на интервенцията” - Договор № ДОГ-ПР-8/09.12.2013 г.


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от Закона за обществените поръчки  за всички извършени плащания от 17.02.2015 г. до 27.02.2015 г. по действащи договори за обществени поръчки


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от Закона за обществените поръчки за всички извършени плащания от 01.02.2015 г. до 16.02.2015 г. по действащи договори за обществени поръчки


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от Закона за обществените поръчки за всички извършени плащания през месец Януари 2015 г. по действащи договори за обществени поръчки за периодично повтарящи се доставки на стоки


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от Закона за обществените поръчки  за всички извършени плащания от 16.01.2015 г. до 31.01.2015 г. по действащи договори за обществени поръчки


И Н Ф О Р М А Ц И Я по чл. 22 б, ал. 2, т. 16 от Закона за обществените поръчки относно датата и основанието за освобождаването на гаранциите за изпълнение на договорите за обществена поръчка  с предмет „Доставка чрез покупка на материали за нуждите на Община Търговище по две обособени позиции” 


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от Закона за обществените поръчки за всички извършени плащания от 15.12.2014 г. до 30.12.2014 г. по действащи договори за обществени поръчки, публикувана на  30.12.2014

Изтегляне


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от Закона за обществените поръчки за всички извършени плащания от 01.12.2014 г. до 13.12.2014 г. по действащи договори за обществени поръчки

Изтегляне


ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 към Договор за обществена поръчка № Д-ОП-49/11.11.2014 г.

 Изтегляне

Дата на публикуване: 27.11.2015


Протокол № 1

За отварянето и разглеждането на предложенията по открита процедура по ЗОП при спазване на опростените правила за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Изработването на проект за общ устройствен план на Община Търговище”

Изтегляне


И Н Ф О Р М А Ц И Я по чл. 22 б, ал. 2, т. 16 от Закона за обществените поръчки относно датата и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор

ИНФОРМАЦИЯ по чл. 22 б, ал. 2, т. 15 от Закона за обществените поръчки относно датата и основанието за приключване или за прекратяване на договор за обществена поръчка с предмет: ”Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на територията на община Търговище - оперативен зимен сезон 2014-2015 година”

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП ПРИ СПАЗВАНЕ НА ОПРОСТЕНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

”Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на територията на община Търговище - оперативен зимен сезон
2014-2015 година”

Изтегляне


№ 9033983 Публична покана публикувана на 25.09.2014 г.  - Изтегли документите

за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на фабрично нов товарен автомобил категория N1.”

Валидност на поканата до 07.10.2014 г.

 Краен срок за получаване на оферти: 08.10.2014 г. до 16:00 ч., 
в Център за административно обслужване, работно място 5


  Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 15 от Закона за обществените поръчки относно датата и основанието за приключване на договор № Д-ОП-39/30.09.2014 г.  Дата на публикуване: 21.10.2015 г.

 

№ 9033548- Публична покана публикувана на 10.09.2014 г. - Изтегли документите

за възлагане на обществена поръчка с предмет

“Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект: „Повишаване качеството на живот чрез подобряване на физическата среда в гр.Търговище” - основен обект  и допълнителен обект 2 на интервенцията

Валидност на поканата от 10.09.2014 г. до 18.09.2014 г.

Краен срок за получаване на оферти: 18.09.2014 г. до 16:00 ч., в Център за административно обслужване, работно място 5


Договор за обществена поръчка с предмет: "Доставка на кухненски инвентар и технологично оборудване" за нуждите на Община Търговище, публикуван на 01.10.2014

 Изтегляне

Протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите за участие в обществена поръчка, възложена чрез Публична покана с предмет:„Доставка на кухненски инвентар и технологично оборудване” за нуждите на Община Търговище, публикуван на 17 септември 2014 г.

 

№ 9033011- Публична покана публикувана на 26.08.2014 г. - Изтегли документите

за възлагане на обществена поръчка с предмет Доставка на кухненски инвентар и технологично оборудване

Валидност на поканата от 26.08.2014 г. до 04.09.2014 г.

Краен срок за получаване на оферти: 05.09.2014 г. до 16:00 ч., в Център за административно обслужване, работно място 5


Разяснение № 2 към ОП "Изработване на Общ устройствен план на община Търговище", публикувано на 08.09.2014 г.

РАЗЯСНЕНИЕ № 1 към ОП "Изработване на Общ устройствен план на община Търговище", публикувано на 28.08.2014 г.

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП, публикувна на 19 август 2014 г.

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
"Изработване на Общ устройствен план на община Търговище"

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА


ПРОТОКОЛ, публикуван на 5 септември 2014 г. -  Изтегли протокола

За получаването, разглеждането и оценката на офертите за участие в обществена поръчка, възложена чрез Публична покана с предмет: „Доставка на фабрично нов товарен автомобил категория N2” публикувана под номер  9032829 от 19.08.2014 г. в АОП.

 № 9032829- Публична покана публикувана на 19.08.2014 г. - Изтегли документите

за възлагане на обществена поръчка с предмет Доставка на фабрично нов товарен автомобил категория N2

Валидност на поканата от 19.08.2014 г. до 28.08.2014 г.

Краен срок за получаване на оферти: 29.08.2014 г. до 16:00 ч., в Център за административно обслужване, работно място 5


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 15 от Закона за обществените поръчки относно датата и основанието за приключване на договор № Д-ОП-40/30.09.2014 г. Дата на публикуване: 21.10.2015 г.

№ 9032696 - Публична покана публикувана на 13.08.2014 г. - Изтегли документите

за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ В ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ И КВАРТАЛ БОРОВЕЦ ГРАД ТЪРГОВИЩЕ:” - допълнителен обект № 2 на интервенцията 

Валидност на поканата от 13.08.2014 г. до 20.08.2014 г.

Краен срок за получаване на оферти: 21.08.2014 г. до 16:00 ч., в Център за административно обслужване, работно място 5


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 15 от Закона за обществените поръчки относно датата и основанието за приключване на договор № Д-ОП-41/30.09.2014 г. с предмет: "Изпълнение на дейности, свързани с осигуряване на информация и публичност по проект: „Повишаване качеството на живот чрез подобряване на физическата среда в гр.Търговище” - допълнителен обект 2 на интервенцията."   Дата на публикуване: 16.10.2015 г.

№ 9032691 - Публична покана публикувана на 13.08.2014 г. - Изтегли документите

за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Изпълнение на дейности, свързани с осигуряване на информация и публичност по проект: „Повишаване качеството на живот чрез подобряване на физическата среда в гр.Търговище” - допълнителен обект 2 на интервенцията 

Валидност на поканата от 13.08.2014 г. до 21.08.2014 г.

Краен срок за получаване на оферти: 22.08.2014 г. до 16:00 ч., в Център за административно обслужване, работно място 5


СЪОБЩЕНИЕ, публикувано на 12 август 2014 г. - Изтегли съобщението


Уведомяваме Ви, че на 14.08.2014 г. от 14 часа в зала № 74 в Община Търговище комисията, назначена със Заповед №З-ОП-79/29.07.2014 г. за провеждане на открита процедура по ЗОП при спазване на опростените правила за възлагане на обществена поръчка с предмет Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен, инвестиционен банков кредит в размер на 1 770 000 лева на Община Търговище” ще отвори пликовете с предлаганите цени на участниците в горепосочената процедура, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя.

 С уважение:

 АННА ПАНОВА

Председател на Комисията, назначена със заповед № З-ОП-79/29.07.2014 г.


СЪОБЩЕНИЕ, публикувано на 11 август 2014 г.

Уведомяваме Ви, че на 13.08.2014 г., от 10.00 часа, в стая № 51, в Община Търговище комисията, назначена със Заповед № З-ОП-75/24.07.2014 г. за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително монтажни работи на обект: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ В ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ И КВАРТАЛ БОРОВЕЦ ГРАД ТЪРГОВИЩЕ” - допълнителен обект № 2 на интервенцията”, ще отвори пликовете с предлаганите цени на участниците в горепосочената процедура, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя.

С уважение:

ИНЖ. ВАЛЕНТИНА ЙОРДАНОВА,
Председател на комисия, назначена със заповед № З-ОП-75/24.07.2014 г.

Изтегляне


СЪОБЩЕНИЕ за сключен договор, публикувано на 1 август 2014 г. 

На 11.07.2014 г. между Община Търговище и „Алианс Ауто Варна” ООД се сключи договор за обществена поръчка с предмет: „Доставка на фабрично нов пътнически МПС, категория М1”

Изтегли договора


СЪОБЩЕНИЕ за сключен договор - Изтегли договора

 

На 01.09.2014 г. между Община Търговище и „СиДиЕл” ЕООД се сключи договор за обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на климатици за нуждите на Община Търговище по три обособени позиции” за обособена позиция 1 : „Доставка и монтаж на климатици за нуждите на Община Търговище – административна сграда – тяло А”

Протокол на комисия, назначена със Заповед З-ОП-78 от 28.07.201за получаването, разглеждането и оценката на офертите за участие в обществена поръчка "Доставка и монтаж на климатици за нуждите на Община Търговище по три обособени позиции", възложена чрез публична покана, публикуван на 7 август 2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ, публикувано на 28 юли 2014 г. - Изтегли съобщението

Уведомяваме ви, че на 29.07.2014 г. от 10.00 часа, в зала № 54 на Община Търговище комисията, назначена със заповед № З-ОП-78/28.07.2014 г. за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Доставка и монтаж на климатици за нуждите на Община Търговище по три обособени позиции:

1.„Доставка и монтаж на климатици за нуждите на Община Търговище –административна сграда – тяло А”

2.„Доставка и монтаж на климатици за нуждите на „Център за младежки дейности и инициативи”

3.„Доставка и монтаж на климатици за нуждите на „Читалище Напредък Търговище”

ще отвори офертите на участниците в горепосочената процедура

С уважение,

инж. ИВАН ГРОЗЕВ
Председател на комисия, назначена със заповед № З-ОП-78/28.07.2014 г.


СЪОБЩЕНИЕ, публикувано на 28 юли 2014 г. - Изтегли съобщението

Уведомяваме Ви, че на 31.07.2014 г. от 14.00 часа, в зала № 74 на Община Търговище комисията, назначена със Заповед № З-ОП-77/28.07.2014 г. за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, сметосъбиране и сметоизвозване на смесени битови отпадъци от населените места в община Търговище, стопанисване на Регионално депо за неопасни битови отпадъци в с. Пайдушко, поддържане на склада за инертни и строителни отпадъци в с. Пролаз,  снегопочистване на улиците и тротоарите в град Търговище” ще отвори плика с предлаганата цена на участника в горепосочената процедура, чиято оферта отговаря на изискванията на Възложителя.

С уважение:

ИНЖ. ИВАН ИВАНОВ

Председател на комисия, назначена със заповед № З-ОП-77/28.07.2014 г.


СЪОБЩЕНИЕ, публикувано на 23 юли 2014 г. - Изтегли съобщението

Уведомяваме Ви, че на 25.07.2014 г. от 14.00 часа, в зала № 74 в Община Търговище комисията, назначена със Заповед № З-ОП-48/30.05.2014 г. за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Ремонт и поддръжка на общинската пътна и улична мрежа в община Търговище” ще отвори пликовете с предлаганите цени на участниците в горепосочената процедура, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя.

С уважение:

ИНЖ. ВАЛЕНТИНА ЙОРДАНОВА, 
Председател на комисия, назначена със заповед № З-ОП-48/30.05.2014 г.


 № 9032081 - Публична покана публикувана на 18.07.2014 г.за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка и монтаж на климатици за нуждите на Община Търговище по три обособени позиции

ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

1.     „Доставка и монтаж на климатици за нуждите на Община Търговище – административна сграда – тяло 

2.     „Доставка и монтаж на климатици за нуждите на „Център за младежки дейности и инициативи”

3.     „Доставка и монтаж на климатици за нуждите на „Читалище Напредък Търговище”

 Валидност на поканата от 18.07.2014 г. до 26.07.2014 г.

 Краен срок за получаване на оферти: 28.07..2014 г. до 16:00 ч., в Център за административно обслужване, работно място 5

Изтегли документацията


Съобщение

за сключен договор

На 17.07.2014 г. между Община Търговище и „Реставрация” ЕАД гр. София се сключи договор за на обществена поръчка с предмет:
„Консервация, реставрация и експониране на „БАЗИЛИКА №3”, консервационни дейности по зидарии и подови керамични настилки в античен град Мисионис, Община Търговище - I етап”

Изтегляне


И Н Ф О Р М А Ц И Я по чл. 22 б, ал. 2, т. 9 от Закона за обществените поръчки относно датите и основанието за освобождаване/усвояване/задържане на гаранциите за участие на участниците в обществена поръчка  с предмет  ”Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на бюджетните звена на Община Търговище по обособени позиции”

Сключени договори за ”Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на бюджетните звена на Община Търговище по обособени позиции”:

Договор за обособена позоция 1
Договор за обособена позоция 2
Договор за обособена позоция 3
Договор за обособена позоция 4
Договор за обособена позоция 5
 

Протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за класиране на участниците в обществената поръчка, публикуван на 16 юли 2014 г.

Приложение 1 - Обособена позиция № 1

Приложение 2 - Обособена позиция № 2

Приложение 3 - Обособена позиция № 3

Приложение 4 - Обособена позиция № 4

Приложение 5 - Обособена позиция № 5

№ 9031600 - Публична покана публикувана на 30.06.2014 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет:
”Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на бюджетните звена на Община Търговище по обособени позиции” Валидност на поканата от 30.06.2014 г. до 08.07.2014 г.
Краен срок за получаване на оферти: 09.07.2014 г. до 16:00 ч., в Център за административно обслужване, работно място №5.

Изтегляне


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

“Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, сметосъбиране и сметоизвозване на смесени битови отпадъци от населените места в община Търговище, стопанисване на Регионално депо за неопасни битови отпадъци в с. Пайдушко, поддържане на склада за инертни и строителни отпадъци в с. Пролаз, снегопочистване на улиците и тротоарите в град Търговище”

Изтегляне


РАЗЯСНЕНИЕ № 4, публикувано 22 юли 2014 г. - Изтегли разяснението

РАЗЯСНЕНИЕ № 3, публикувано на 17 юли 2014 г. - Изтегли разяснението

 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП ПРИ СПАЗВАНЕ НА ОПРОСТЕНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен, инвестиционен банков кредит в размер на 1 770 000 лева на Община Търговище”

Изтегляне

Във връзка с постъпили искания за разяснения с Рег. индекси №17-00-12/ 02.07.2014г., №17-00-13/03.07.2014г. и №17-00-15/04.07.2014г. по Документацията за участие в открита процедура по ЗОП при спазване на опростените правила за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен, инвестиционен банков кредит в размер на 1 770 000 лева на Община Търговище” и в изпълнение на чл. 29, ал. 1 и ал. 3 от ЗОП Ви предоставям следните разяснения:

Изтегляне на разясненията

Р А З Я С Н Е Н И Е

Във връзка с постъпило искане за разяснение с Рег. индекси №17-00-17/10.07.2014г., по Документацията за участие в открита процедура по ЗОП при спазване на опростените правила за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен, инвестиционен банков кредит в размер на 1 770 000 лева на Община Търговище” и в изпълнение на чл. 29, ал. 1 и ал. 3 от ЗОП Ви предоставям следното разяснение:

Въпрос: С писмо /ваш №17-00-16/07.07.2014 г./ се дали обяснение на поставен от участниците въпрос №5, касаещ изпълнените договори.
В тази връзка, моля да поясните следното – в справката могат ли да бъдат включени договори, които са разрешение напр. през 2012 г., изцяло са усвоени, но предвид дългият им срок на издължаване от 5 години, същите са в процес само на погасяване.

Отговор: Не могат. За изпълнени договори ще се приемат договори, изпълнени (приключили) през последните три години, считано до крайния срок за получаване на оферти за участие в настоящата процедура, като не е от значение срочността на предоставените кредити.

С уважение,

СВИЛЕН ВАСИЛЕВ
Заместник-кмет
упълномощен със Заповед №З-01-544/30.06.2014 г.
на кмета на Община Търговище

Изтегляне


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП ПРИ СПАЗВАНЕ НА ОПРОСТЕНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на строително монтажни работи на обект: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ В ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ И КВАРТАЛ БОРОВЕЦ ГРАД ТЪРГОВИЩЕ:” - допълнителен обект № 2 на интервенцията.

Изтегляне

Файлове за кв.128

Файлове за кв.136

Файлове за кв.143

Файлове за кв.145

Файлове за кв.200

Р А З Я С Н Е Н И Е

Във връзка с постъпило искане за разяснения с Рег.индекс 26-00-768/09.07.2014 г. по Документацията за участие в открита процедура по ЗОП при спазване на опростените правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ В ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ И КВАРТАЛ БОРОВЕЦ ГР.ТЪРГОВИЩЕ” - допълнителен обект №2 на интервенцията” и в изпълнение на чл.29, ал.1 и ал.3 от ЗОП Ви предоставям следните разяснения:
Въпрос 1: По част „Озеленяване” на кв.128, по позиция 35 – ДОСТАВКА И ЗАСАЖДАНЕ НА СРЕДНОРАЗМЕРНИ ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕТА С ПОЧИСТВАНЕ НА КОРЕНИТЕ И ОФОРМЯНЕТО НА КОРОНАТА в дупки 60/60/60 см, вкл. Стабилизиране, торене, поливане – посочени 5 бр., уточнете вида на широколистните дървета.
По дендрологична ведомост описани по видове – приложена към проекта на площадка кв.128 броят на широколистните дървета е – 10 бр.
Отговор: В обяснителната записка част „Озеленяване”, дендрологичният проект и дендрологичната ведомост подробно са описани броя и видовете на съществуващите и новопроектираните дървесни видове.

С уважение,

СВИЛЕН ВАСИЛЕВ
Заместник-кмет на Община Търговище
упълномощен със Заповед №З-01-544/30.06.2014 г.
на кмета на Община Търговище

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

За обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

Доставка на фабрично ново пътническо МПС, категория М1”

Срок за подаване на офертите- 20.06.2014 г.

Документация


СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме Ви, че на 12.06.2014 г. от 10 часа в зала № 74 в Община Търговище комисията, назначена със Заповед З-ОП-26 /07.04.2014 г. за провеждане на открита процедура по ЗОП при спазване на опростените правила за възлагане на обществена поръчка с предмет „Строително ремонтни работи на обект ”Целодневна детска градина №1 "Веселушко" гр. Търговище” ще отвори пликовете с предлаганите цени на участниците в горепосочената процедура, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя.

С уважение:

 ИНЖ. ТАТЯНА ИЛИЕВА, Председател на Комисията,  назначена със заповед № З-ОП-26 /07.04.2014 г.

Изтегли съобщението


СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме Ви, че на 09.06.2014 г. от 10.00 часа, в зала № 74 в Община Търговище комисията, назначена със Заповед № З-ОП-23/27.03.2014 г. за провеждане на открита процедура по ЗОП при спазване на опростените правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Благоустрояване на квартал 192 по плана на гр. Търговище” ще отвори пликовете с предлаганите цени на участниците в горепосочената процедура, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя.

С уважение:

 ИНЖ. ТАТЯНА ИЛИЕВА, Председател на комисия, назначена със заповед № З-ОП-23/27.03.2014 г.

Изтегли съобщението


№ 9029736 - Публична покана публикувана на 27.05.2014 г.за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Консервация, реставрация и експониране на „БАЗИЛИКА №3”, консервационни дейности по зидарии и подови керамични настилки в античен град Мисионис, Община Търговище - I етап”

 Валидност на поканата от 27.05.2014 г. до 08.06.2014 г.

  Краен срок за получаване на оферти: 09.06..2014 г. до 16:00 ч., в Център за административно обслужване, работно място 5

Изтегли документацията


СЪОБЩЕНИЕ

 Уведомяваме Ви, че на 21.05.2014 г. от 10.00 часа, в стая № 51 на Община Търговище комисията, назначена със Заповед № З-ОП-30/10.04.2014 г. за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Изграждане на спортни и детски площадки в Младежки парк "Юкя" - УПИ III, кв. 67 по гр. Търговище - Първи етап" ще отвори пликовете с предлаганите цени на участниците в горепосочената процедура, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя.
С уважение,
инж. Валентина Йорданова, Председате на комисия, назначена със заповед З-ОП-30/10.04..2014 г.
 Изтегляне 


СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме Ви, че на 19.05.2014 г. от 10.00 часа, взала № 54 на Община Търговище комисията, назначена със Заповед № З-ОП-20/18.03.2014 г. за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на бюджетните звена на Община Тътгоеище по обособени позиции" ще отвори пликовете с предлаганите цени на участниците в горепосочената процедура, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя.


С уважение:

АНЖЕЛА ГЕОРГИЕВА:   п

Председател на комисия,

назначена със заповед З-ОП-20/18.03.2014 г.

Изготвил:  п

Теодора Димитрова, гл. експерт в отдел ОСОП

Изтегляне


№ 9029297 - Публична покана публикувана на 14.05.2014 г.за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Консервация, реставрация и експониране на „БАЗИЛИКА №3”, консервационни дейности по зидарии и подови керамични настилки в античен град Мисионис, Община Търговище - I етап” - ПРЕКРАТЕНА с Решение З-ОП-46/27.05.2014 г.


Разяснение към към открита процедура за възлагане на ОП „Ремонт и поддръжка на общинската пътна и улична мрежа в община Търговище”

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Ремонт и поддръжка на общинската пътна и улична мрежа в община Търговище”

Изтегляне


ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ


16.04.2014 г. ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ - Обществена поръчка по правилата на Световната банка с предмет :Доставка на медицинско обзавеждане за здравен кабинет по проект „Създаване на интегрирани услуги за деца и семейства”, Община Търговище”. 


 Изтегли документи


  Разяснение към покана за представяне на оферти

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ


04.04.2014 г. ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ - Обществена поръчка по правилата на Световната банка с предмет : Доставка на офис мебели по проект „Създаване на интегрирани услуги за деца и семейства”, Община Търговище”

Одобрен образец

Бланка за попълване


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП ПРИ СПАЗВАНЕ НА ОПРОСТЕНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Доставка чрез покупка на транспортни средства за нуждите на бюджетните звена на Община Търговище по три обособени позиции

 I.  „Доставка на два броя употребявани товрни автомобили за превоз на товари с технически допустима максимална маса до 650 кг, категория N1 (пикап)”;
II. „Доставка на три броя употребявани товарни автомобили за превоз на товари с технически допустима максимална маса до 1 500 кг, категория N1 (бус)”;
III.   „Доставка на два броя употребявани товарни автомобили за превоз на товари с технически допустима максимална маса до 3 500 кг, категория N1 (самосвал)”;

Краен срок за получаване на оферти: 07.05..2014 г. до 16:00 ч., в Център за административно обслужване, работно място 5

Изтегли документите


ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ


31.03.2014 г. ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ - Обществена поръчка по правилата на Световната банка с предмет : Доставка на офис техника по проект „Създаване на интегрирани услуги за деца и семейства”, Община Търговище”.

Одобрен образец

Бланка за попълване


№ 9027403- Публична покана публикувана на 25.03.2014 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от републиканската и общинската транспортни схеми по 2/две/ обособени позиции -

Обособена позиция I: Автобусна линия - Разград -  Търговище;

           Обособена позиция II: Автобусна линия - Търговище – Буховци” 

 Валидност на поканата от 25.03.2014 г. до 01.04.2014 г.

 Краен срок за получаване на оферти: 02.04..2014 г. до 16:00 ч., в Център за административно обслужване, работно място 5

Изтегли документите


Разяснения към ОП „Изграждане на спортни и детски площадки в Младежки парк „Юкя” – УПИ III, кв.67 гр.Търговище – Първи етап”

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП ПРИ СПАЗВАНЕ НА ОПРОСТЕНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изграждане на спортни и детски площадки в Младежки парк „Юкя” – УПИ III, кв.67 гр.Търговище – Първи етап”

Изтегляне, 351 MB


№ 9026722 - Публична покана публикувана на 11.03.2014 г.за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка чрез покупка на плътна асфалтова смес и битумна емулсия”

 Валидност на поканата от 11.03.2014 г. до 19.03.2014 г.

 Краен срок за получаване на оферти: 20.03.2014 г. до 16:00 ч.

Изтегли документите


Разяснение № 2 към ОП „Строително ремонтни работи на обект  ”Целодневна детска градина №1 "Веселушко" гр. Търговище”

РАЗЯСНЕНИЕ № 1  към ОП „Строително ремонтни работи на обект  ”Целодневна детска градина №1 "Веселушко" гр. Търговище”

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП ПРИ СПАЗВАНЕ НА ОПРОСТЕНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Строително ремонтни работи на обект  ”Целодневна детска градина №1 "Веселушко" гр. Търговище”

Изтегляне, 76 МБ


№ 9026215 - Публична покана публикувана на 25.02.2014 г.за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Приготвяне и доставка на готова храна за нуждите на деца и младежи в „Център за настаняване от семеен тип”- 2 бр., гр. Търговище”

 Валидност на поканата от 25.02.2014 г. до 04.03.2014 г.

 Краен срок за получаване на оферти: 05.03.2014 г. до 16:00 ч.


 Изтегли документи


РАЗЯСНЕНИЯ към ОП „Благоустрояване на квартал 192 по плана на гр. Търговище”

РАЗЯСНЕНИЯ към документацията по ОП "Благоустрояване на квартал 192 по плана на гр. Търговище", публикувано на 14.03.2014 г.

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП ПРИ СПАЗВАНЕ НА ОПРОСТЕНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:


„Благоустрояване на квартал 192 по плана на гр. Търговище”

Изтеглянe, 117 MB


Иинформация за изпълнението на договори по обществена поръчка с предмет „Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на бюджетните звена на Община Търговище по обособени позици“, както следва:

 • Договор № Д-ОП-15/24.03.2015 г. за обособена позиция № 2 „Плодове и зеленчуци в прясно и консервирано състояние“  Изтегляне
 • Договор № Д-ОП-16/24.03.2015 г. за обособена позиция № 3 „Мляко и млечни продукти“  Изтегляне
 • Договор № Д-ОП-20/15.04.2015 г. за обособена позиция № 4 „Мелничарски продукти, хлебни и тестени изделия“  Изтегляне
 • Договор № Д-ОП-17/24.03.2015 г.  за обособена позиция № 5 „Различни хранителни продукти“  Изтегляне

Публикувано на: сряда, 17 май 2017 г.

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на договор № Д-ОП-14/24.03.2015 г. за обособена позиция № 1 "Месо и месни продукти" на обществена поръчка с предмет "Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на бюджетните звена на Община Търговище по обособени позици".

Уникален номер на поръчката в РОП: 00299-2014-0002

И Н Ф О Р М А Ц И Я по чл. 22б, ал. 2, т. 16 от Закона за обществените поръчки относно датата и основанието за освобождаването на гаранцията за изпълнение на договор Д-ОП-14/24.03.2015 г. за обособена позиция № 1 "Месо и месни продукти" на обществена поръчка с предмет "Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на бюджетните звена на Община Търговище по обособени позици".

И Н Ф О Р М А Ц И Я по чл. 22 б, ал. 2, т. 9 от Закона за обществените поръчки относно датите и основанието за освобождаване/усвояване/задържане на гаранциите за участие на участниците в обществена поръчка  с предмет  ”Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на бюджетните звена на Община Търговище по обособени позиции”

 И Н Ф О Р М А Ц И Я по чл. 22 б, ал. 2, т. 9 от Закона за обществените поръчки относно датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на участниците в обществена поръчка  с предмет  ”Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на бюджетните звена на Община Търговище по обособени позиции”

Договори за обществена поръчка с предмет ”Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на бюджетните звена на Община Търговище по обособени позиции”

Д-ОП-14 от 24.03.2015

Д-ОП-15 от 24.03.2015

Д-ОП-16 от 24.03.2015

Д-ОП-17 от 24.03.2015

Д-ОП-20 от 15.04.2015

Р Е Ш Е Н И Е №З-ОП- 19/19.03.2015 г. за определянена изпълнител на обществена поръчка с предмет ”Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на бюджетните звена на Община Търговище по обособени позиции” за обособена позиция №4 „Мелничарски продукти, хлебни и тестени изделия“

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

”ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПОКУПКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ ЗВЕНА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”

 

ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:
1. „Месо и месни продукти”
2. „Плодове и зеленчуци в прясно и консервирано състояние”
3. „Мляко и млечни продукти”
4. „Мелничарски продукти, хлебни и тестени изделия”
5. „Различни хранителни продукти”

Изтегляне


 

Р Е Ш Е Н И Е  № З-ОП-147 /09.12.2013 г. - изтегли 

за прекратяване на  процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортни схеми по 14 (четиринадесет) обособени позиции” по обособена позиция №7 „Търговище – Давидово – Голямо Соколово; Търговище – Ралица – Голямо Соколово; Търговище – Ралица”

публикувано на 09.12.,2013

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com