TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Понеделник, 17 май 2021 / ОБЯВИ и СЪОБЩЕНИЯ-За работа
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

2021 година


Обява за заемане на войнишки длъжности във военно формирование 28860 – Горна Малина

Публикувана на 12.05.2021 г.


Публикувана на 12.05.2021 г.


Обява за 195 вакантни длъжности във военни формирования от състава на Сухопътните войски 

Публикувана на 19.03.2021


Обява за  „Старши помощник – началник на отдел „Учебна дейност”” във Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров” – Варна

Публикувана на 23.02.2021 г.


Обява за вакантна длъжност за офицер във военно формирование 26260 – Сливен

Публикувана на 23.02.2021


Обява за провеждане на конкурс за вакантни длъжности  в НВУ „Васил Левски” за приемане на военна служба

Публикувана на 15.02.2021


Обява за 25 вакантни офицерски длъжности за лекари за постъпване на военна служба във Военномедицинска академия

Публикувана на 15.02.2021


 

2020 година

Списък на лицата, допуснати до явяване на тест за длъжността  Директор" на Център за подкрепа за личностно развитие - Обединен детски комплекс - Търговище

Публикуван на 20.11.2020 г.

 Обява за конкурс за заемане на длъжността "Директор" на Център за подкрепа за личностно развитие - Обединен детски комплекс - Търговище

Документи за конкурса

Публикувано на 08.10.2020 г.


Извлечение от Протокол за резултатите от проведен конкурс за заемане на длъжността  „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” в отдел „Канцелария, деловодно и административно обслужване” към дирекция „Административно, правно и стопанско обслужване” в Общинска администрация  Търговище

Публикуван на 30.10.2020 г.

МЕТОДИКА за оценяване на кандидатите и определяне на резултатите при провеждане на конкурс за длъжността Главен експерт в отдел  „Канцелария, деловодно и  административно обслужване” към дирекция „Административно, правно и стопанско обслужване” в общинска администрация Търговище.

Публикувана на 27.10.2020 г.

Списък на допуснатите кандидати  за длъжността: ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в отдел „Канцелария, деловодно и административно обслужване” към дирекция „Административно, правно и стопанско обслужване” в Общинска администрация Търговище.

Списък на недопуснатите кандидати за длъжността: ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в отдел „Канцелария, деловодно и административно обслужване” към дирекция „Административно, правно и стопанско обслужване” в Общинска администрация Търговище.

Обявление ОБ-Т-105/28.09.2020 г. и документи за конкурс за длъжността: ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в отдел „Канцелария, деловодно и административно обслужване” към дирекция „Административно, правно и стопанско обслужване” в Общинска администрация Търговище.

Публикувано на 29.09.2020 г.


Извлечение от Протокол за резултатите от проведен конкурс за длъжността Главен експерт в отдел „Нормативно-правно обслужване", дирекция АПСО

МЕТОДИКА за оценяване на кандидатите и определяне на резултатите при провеждане на конкурс за длъжността Главен експерт в отдел  „Нормативно-правно обслужване” към дирекция „Административно, правно и стопанско обслужване” в общинска администрация Търговище.

Публикувана на 12.10.2020 г.

Списък  на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в отдел „Нормативно-правно обслужване” към дирекция „Административно, правно и стопанско обслужване” в Общинска администрация  Търговище

 Публикуван на 12.10.2020 г.

Списък на недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в отдел „Нормативно-правно обслужване” към дирекция „Административно, правно и стопанско обслужване” в Общинска администрация  Търговище

Публикуван на 12.10.2020 г.

Обявление ОБ-Т-104/21.09.2020 г. и документи за конкурс за длъжността: ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в отдел „Нормативно-правно обслужване” към дирекция „Административно, правно и стопанско обслужване” в Общинска администрация – Търговище.

Публикувано на 23.09.2020 г.


 Извлечение от Протокол за резултатите от проведен конкурс за заемане на длъжността  „ЮРИСКОНСУЛТ” в отдел „Нормативно-правно обслужване” към дирекция „Административно, правно и стопанско обслужване” в Общинска администрация  Търговище

Публикуван на 28.09.2020 г.

Методика за оценяване на кандидатите и определяне на резултатите при провеждане на конкурс за длъжността юрисконсулт в отдел  „Нормативно-правно обслужване” към дирекция „Административно, правно и стопанско обслужване” в общинска администрация Търговище

Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността  ЮРИСКОНСУЛТ в отдел „Нормативно-правно обслужване” към дирекция „Административно, правно и стопанско обслужване” в Общинска администрация Търговище

Публикуван на 28.08.2020 г.


Обява за набиране на кандидати за военни формирования в Бургас, Горна Малина, София и Мокрен.

Публикувана на 27.08.2020 г.


Препис от заповед З-01-732/02.10.2020 г. за прекратяване конкурса за заемане на длъжността "Директор" на ЦПЛР-ОДК-Търговище

Публикувана на 02.10.2020 г.

Обява и документи за конкурс за заемане на длъжността "Директор" на Център за подкрепа за личностно развитие - Обединен детски комплекс - Търговище

Публикувано на 24.08.2020 г.


Обявление ОБ-Т-75/10.08.2020 г. и документи за конкурс за длъжността "юрисконсулт" в отдел "Нормативно-правно обслужване", дирекция „Административно, правно и стопанско обслужване” в Общинска администрация – Търговище.

Публикувани на 11.08.2020 г.


Обява за 190 вакантни длъжности във военни формирования от състава на Сухопътните войски за постъпване на военна служба след провеждане на конкурс

Публикувана на 22.07.2020 г.


 Обява за приемане на СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ на български граждани освободени от военна служба, без провеждане на конкурс

Публикувана на 24.06.2020 г.


Обява за вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили, определени за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, завършили средни или висши училища в страната и в чужбина чрез провеждане на конкурс

Публикувана на 24.06.2020 г.


Извлечение от протокол за резултатите от проведен конкурс за заемане на длъжността директор на дирекция "Бюджет, финанси и местни данъци и такси" в общинска администрация Търговище

Публикувано на 24.04.2020 г.


Методика  за оценяване на кандидатите и определяне на резултатите  при провеждане на конкурс за длъжността директор на дирекция „Бюджет, финанси и местни данъци и такси” при Община Търговище

Публикувана на 14.04.2020 г.


С П И С Ъ К  на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността  ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „Бюджет, финанси и местни данъци и такси” в общинска администрация Търговище

Публикуван на 27.03.2020 г.


Обявление ОБ-Т-28/10.03.2020 г. и документи за конкурс за длъжността директор на дирекция "Бюджет, финанси и местни данъци и такси"

Публикувани на 10.03.2020 г.


Списък на на лицата, допуснати до явяване на тест за длъжността директор на Център за подкрепа за личностно развитие-Обединен детски комплекс гр. Търговище

Публикуван на 06.03.2020 г.


Обявление ОБ-Т-7/23.01.2020 г. и документи  за конкурс за длъжността "Директор на Център за личностно развитие - Обединен детски комплекс Търговище

Публикувани на 27.01.2020 г.


 

2019 година

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в подбор на външни членове на одитен комитет в община Търговище, оповестен с Обява от 16.09.2019 г., на основание Заповед №  3 – 01- 612 /13.08.2019 г.. на Кмета на община Търговище

Публикуван на 23.10.2019 г.


Обявление ОБ-Т-93/16.09.2016 за Процедура за подбор на външните членове на одитен комитет в община Търговище

Приложение № 1 към чл. 6 от Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в публичния сектор

 Приложение № 2 към чл. 6, т. 3 от Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в публичния сектор

Публикувани на 16.09.2019 г.


Обявление ОБ-Т-91/11.09.2019 г. и документи за конкурс за длъжността "Главен архитект"

Публикувани на 12.09.2019 г.


Решение от проведения конкурс за длъжността експерт "Кумуникация, информация и логистика" в Областен информационен център Търговище

Публикувано на 30.05.2019 г.


 Решение от проведения конкурс за длъжността експерт "Информационно обслужване и услуги" в Областен информационен център Търговище

Публикувано на 30.05.2019 г.


Публикувано на 22.05.2019 г.


Списък на лицата, недопуснати до явяване на тест за длъжността експерт "Кумуникация, информация и логистика" в Областен информационен център

Публикуван на 13.05.2019 г.


 Списък на лицата, допуснати до явявяне на тест за длъжността експерт "Комуникация, информация и логистика" в Областен информационен център

Публикуван на 13.05.2019 г.


 Списък на лицата, недопуснати до явяване на тест за длъжността експерт "Информационно обслужване и услуги" в Областен информационен център

Публикуван на 13.05.2019 г.


 Списък на лицата, допуснати до явяване на тест за длъжността експерт "Информационно обслужване и услуги" в  Областен информационен център

Публикуван на 13.05.2019 г.


  Списък на лицата, допуснати до явяване на тест за длъжността Управител на Областен Информационен център

Публикуван на 10.05.2019 г. 


Списък на лицата, недопуснати до явяване на тест за длъжността Управител на Областен Информационен център

Публикуван на 10.05.2019 г.


Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища,  в страната и в чужбина на 25.07.2019 г. и 26.07.2019 г.  в 68 бригада „Специални сили” в гарнизон Пловдив

Публикувана на 11.04.2011 г.


Обява   за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Стационарната комуникационна и информационна система за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина

Публикувана на 11.04.2019 г.


 Обява за провеждане на конкурс за избор на „УПРАВИТЕЛ” в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Търговище

Публикувана на 02.04.2019 г.


 Обява за провеждане на конкурс за избор на ЕКСПЕРТ „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛУГИ” в Областен информационен център (ОИЦ)

Публикувана на 02.04.2019 г.


 Обява за провеждане на конкурс за избор на ЕКСПЕРТ „КОМУНИКАЦИЯ, ИНФОРМАЦИЯ и ЛОГИСТИКА” в Областен информационен център (ОИЦ)

Публикувана на 02.04.2019 г.


О Б Я В А  за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина

Публикувана на 25.03.2019 г.


Обява за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба, без провеждане на конкурс през 2019 г.

 Публикувана на 06.03.2019 г.


 

 

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com