TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Сряда, 01 април 2020 / ОБЯВИ и СЪОБЩЕНИЯ-За работа
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

2020 година


С П И С Ъ К  на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността  ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „Бюджет, финанси и местни данъци и такси” в общинска администрация Търговище

Публикуван на 27.03.2020 г.


Обявление ОБ-Т-28/10.03.2020 г. и документи за конкурс за длъжността директор на дирекция "Бюджет, финанси и местни данъци и такси"

Публикувани на 10.03.2020 г.


Списък на на лицата, допуснати до явяване на тест за длъжността директор на Център за подкрепа за личностно развитие-Обединен детски комплекс гр. Търговище

Публикуван на 06.03.2020 г.


Обявление ОБ-Т-7/23.01.2020 г. и документи  за конкурс за длъжността "Директор на Център за личностно развитие - Обединен детски комплекс Търговище

Публикувани на 27.01.2020 г.


 

2019 година

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в подбор на външни членове на одитен комитет в община Търговище, оповестен с Обява от 16.09.2019 г., на основание Заповед №  3 – 01- 612 /13.08.2019 г.. на Кмета на община Търговище

Публикуван на 23.10.2019 г.


Обявление ОБ-Т-93/16.09.2016 за Процедура за подбор на външните членове на одитен комитет в община Търговище

Приложение № 1 към чл. 6 от Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в публичния сектор

 Приложение № 2 към чл. 6, т. 3 от Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в публичния сектор

Публикувани на 16.09.2019 г.


Обявление ОБ-Т-91/11.09.2019 г. и документи за конкурс за длъжността "Главен архитект"

Публикувани на 12.09.2019 г.


Решение от проведения конкурс за длъжността експерт "Кумуникация, информация и логистика" в Областен информационен център Търговище

Публикувано на 30.05.2019 г.


 Решение от проведения конкурс за длъжността експерт "Информационно обслужване и услуги" в Областен информационен център Търговище

Публикувано на 30.05.2019 г.


Публикувано на 22.05.2019 г.


Списък на лицата, недопуснати до явяване на тест за длъжността експерт "Кумуникация, информация и логистика" в Областен информационен център

Публикуван на 13.05.2019 г.


 Списък на лицата, допуснати до явявяне на тест за длъжността експерт "Комуникация, информация и логистика" в Областен информационен център

Публикуван на 13.05.2019 г.


 Списък на лицата, недопуснати до явяване на тест за длъжността експерт "Информационно обслужване и услуги" в Областен информационен център

Публикуван на 13.05.2019 г.


 Списък на лицата, допуснати до явяване на тест за длъжността експерт "Информационно обслужване и услуги" в  Областен информационен център

Публикуван на 13.05.2019 г.


  Списък на лицата, допуснати до явяване на тест за длъжността Управител на Областен Информационен център

Публикуван на 10.05.2019 г. 


Списък на лицата, недопуснати до явяване на тест за длъжността Управител на Областен Информационен център

Публикуван на 10.05.2019 г.


Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища,  в страната и в чужбина на 25.07.2019 г. и 26.07.2019 г.  в 68 бригада „Специални сили” в гарнизон Пловдив

Публикувана на 11.04.2011 г.


Обява   за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Стационарната комуникационна и информационна система за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина

Публикувана на 11.04.2019 г.


 Обява за провеждане на конкурс за избор на „УПРАВИТЕЛ” в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Търговище

Публикувана на 02.04.2019 г.


 Обява за провеждане на конкурс за избор на ЕКСПЕРТ „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛУГИ” в Областен информационен център (ОИЦ)

Публикувана на 02.04.2019 г.


 Обява за провеждане на конкурс за избор на ЕКСПЕРТ „КОМУНИКАЦИЯ, ИНФОРМАЦИЯ и ЛОГИСТИКА” в Областен информационен център (ОИЦ)

Публикувана на 02.04.2019 г.


О Б Я В А  за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина

Публикувана на 25.03.2019 г.


Обява за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба, без провеждане на конкурс през 2019 г.

 Публикувана на 06.03.2019 г.


 

 

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com