TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Събота, 30 май 2020 / БЮДЖЕТ-Бюджет на Община Търговище за 2013 г.
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

 Бюджет на Община Търговище за 2013 г.

 Докладна записка от д-р Красимир Мирев- кмет на община Търговище

 Приложение № 1- Приходи

 Приложение № 2- Разпределение на преходен остатък за 2012 г

 Приложение № 3 Разходи по дейности и функции

 Приложение № 5 Първоначален бюджет

 Приложение №6 Капиталови разходи 

 Приложение № 7 Kапиталови разходи  с  приходи от продажба на  нефинансови активи за 2013 г.

 Приложение № 8 Фонд за покриване на разходите по приватизацията и следприватизационен контрол по чл. 10, ал. 1, т. 1 от ЗПСК за 2013 г. на Община-Търговище

 Приложение № 9 Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи по чл. 10, ал. 1, т. 3 от ЗПСК за 2013 г. на Община-Търговище

 Приложение № 10.1 Средства за работни заплати- държавни дейности

 Приложение № 10.2 Средства за работни заплати- местни дейности

 Приложение № 10.3 Средства за работни заплати- дофинансиране

 Приложение № 11 ПЛАН -  СМЕТКА ЗА 2013 ГОДИНА на общинско предприятие "Социални и охранителни дейности" Търговище

 Приложение № 12 План - сметка за 2013 година общинско предприятие "Флора" Търговище

Списък на лица с транспортни разходи

 Училища и Детски градини, други

 Култура

 Социален патронаж

 Приложение № 14 Второстепенни разпоредители с бюджетни и извънбюджетни кредити и средства за финансовата 2013 г.

 Приложение № 15 Разплатени просрочени задължения

 Всички Приложения

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com