TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Четвъртък, 17 октомври 2019 / НОВО В САЙТА-РЕГЛАМЕНТ за конкурс за изготвяне текст на химн на Община Търговище
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

РЕГЛАМЕНТ
на конкурс за изготвяне на текст на химн на Община Търговище

за допълнение на Регламент на конкурс за изготвяне на текст на химн на Община Търговище, публикуван на 01.11.2016 г., относно удължаване на сроковете на конкурса, предвид Протокол № 3/06.02.2017 г. от заседание на журито, определено със Заповед № 3-01-1023/29.12.2016 г. на кмета на Община Търговище за оценяване и избор на победител в конкурса.

 

1.                ЦЕЛ:

Община Търговище обявява конкурс за създаване на текст за химн на Общината, в съответствие с разпоредбите на чл. 32 и 33 от Наредбата за символиката на община Търговище. Текстът трябва да бъде синтезиран израз на миналото, настоящето и бъдещето на града, представен с изразните средства на поетичното изкуство.

 

2.                УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

 Реализацията на конкурса се провежда в 5 етапа:

ПЪРВИ ЕТАП: Срок за набиране на нови текстове – до 17.00 часа на 20 февруари 2017 г.;

ВТОРИ ЕТАП: 21 февруари 2017 г. - предварителна селекция от журито;

ТРЕТИ ЕТАП: 27 февруари – 13 март 2017 г. - ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ - публикуване на избраните творби в сайта на Община Търговище, в местни медии, гласуване за текст на химна – до 5 на брой, селектирани от журито;

ЧЕТВЪРТИ ЕТАП:  14-17 март 2017 г. - заседания на жури и избор на текст (Представяне на най-добрите текстове пред Общински съвет);

 ПЕТИ ЕТАП: 3 април 2017 г. - обявяване на текста - победител.

 Съпътстващи етапи след обявяването на победител (април – май 2017 г.):

 6. Подготвяне на музика към избрания текст.

7. Оркестрация.

8. Изпълнение от търговищки певци.

9. Запис на химна.

10. Награждаване: В панаирната седмица (8-14 май 2017 г.) да се осъществи награждаването на автора и  официално представяне на химна на 14 май  - Деня на Търговище.

 В конкурса могат да участват творци от цялата страна, без възрастови и други ограничения.

 Подадените проекти за текст  за  химн трябва да са естетически и поетично издържани, без да  накърняват човешкото достойнство.

 Община Търговище ще има изключителното право да използва създаденото произведение, съгласно ЗАПСП.

 Химнът ще бъде записан и изпълнен от професионални изпълнители. Той ще бъде музикална визитка на Търговище. Изпълнението му ще бъде неразделна част от ритуала за издигане знамето на Общината.

 От гледна точка на авторското право, участниците следва да декларират, че техните проекти не са копирани или подобни на вече съществуващи произведения. Да не са в конфликт с чужди авторски права. С подаването на текстовете, участниците декларират оригиналност, свобода от всички авторски права или други тежести, които пречат на използването им от Община Търговище за всяка една от предвидените цели.

 Текст, който не може  да бъде защитен от гледна точка на авторското право, няма да бъде включен в конкурса.

  

3.                ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТВОРБИТЕ:

 Текстът за химн трябва да бъде на български език.  Подходящ за музикално и песенно изпълнение.

 4.                ПРИЕМАНЕ НА КОНКУРСНИТЕ МАТЕРИАЛИ:

 Конкурсните материали трябва  да  бъдат подадени в  Центъра за административно обслужване на Община Търговище или на следния ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС: himn@targovishte.bg.

Срокът за предаването им е 17.00 часа на 20.02.2017г.

При подаване на конкурсните материали всеки участник трябва да посочи: име, възраст, пощенски адрес, телефонен номер и електронен адрес за обратна връзка.

Всеки участник получава номер с дата на регистриране, като потвърждение за участие в конкурса.

При подаване на своя проект, всеки участник автоматично декларира съгласие с настоящия Регламент.

  5.                ОЦЕНЯВАНЕ И ИЗБОР НА ПОБЕДИТЕЛ:

Конкурсните материали ще бъдат разгледани от жури, определено със Заповед № 3-01-1023/29.12.2016 г. на Кмета на Община Търговище.

Ще бъде осъществена предварителна селекция.

Избраните от журито до пет текста  ще бъдат популяризирани и предложени за обществено обсъждане в срок от 27.02. до 13.03 2017 г. в сайта на Община Търговище, където ще има възможност за гласуване.

Окончателната дума за избор на най-добър текст има журито.

Ще бъдe излъчен победител от конкурса за текст на химн на Община Търговище.

Журито запазва право  да не избере текст, при преценка, че подадените проекти не отговарят на критериите за участие.

Взетото решение е окончателно. Община Търговище  запазва право  да дисквалифицира всеки участник, по свое усмотрение и без обяснения, в случай на установена некоректност.

Химнът ще бъде утвърден от Общински съвет Търговище.

 6.                НАГРАДЕН ФОНД – 1300 лв.

               Утвърденото предложение за текст за химн на Община Търговище се  награждава с 1 000 лв. Определят се и две поощрителни награди в размер на 200 лв. и 100 лв.

 7.                КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ И ЛИЧНИ ДАННИ:

 

Подадените проекти са конфиденциални до приключване на оценяването и до обявяване на победителя. Произведенията и личните данни на всички участници остават поверителни, с изключение на обявяването на общия брой получени творби

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com