TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Понеделник, 19 април 2021 / НОВО В САЙТА-Избори за Народно събрание на 26 март 2017 година
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

Информация за българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност - изтегли


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА 
от избирателните списъци в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. (чл.39, ал.1 от ИК) – изтегли списъка


КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

УВЕДОМЯВА

лицата, назначени в ръководствата на секционните избирателни комисии за произвеждане на изборите за народни представители, че на 24-ти март 2017 година (петък) в Голямата зала на Читалище „Напредък” ще се проведе обучение за работата на секционните комисии в деня преди изборния ден и в изборния ден.

Обучението за представителите на селските секционни комисии ще започне от 14.00 часа.

Обучението за представителите на градските секционни комисии ще започне от 16.00 часа.

Присъствието на председателите, заместник-председателите и секретарите на СИК е задължително.


КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

в изпълнение изискванията на чл.234 от Изборния кодекс,

УВЕДОМЯВА

 гласоподавателите от общината, които са с физически увреждания на опорно-двигателния апарат или увреждания на зрението и са затруднени да се придвижат до местата за гласуване при произвеждане на изборите за народни представители на 26-ти март 2017 година, че общинската администрация осигурява условия за безпрепятствено упражняване тяхното право на глас. Всеки от тези избиратели може да ползва специализиран общински автомобил за придвижване от дома си до посочена от него избирателна секция,  след подаване на заявка на телефони 0601 6 87 32 или 0893 323 312 в деня на Изборите, от 07:30 до 19:00 часа.

 Гражданите, решили да се възползват от така предоставеното им право, следва да представят пред съответното длъжностно лице експертно решение на ТЕЛК за инвалидност не по малка от 71% или епикриза, доказваща временната невъзможност или съществени затруднения за придвижване.


Приемането на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия ще продължи до 20  март 2017 г., понеделник, 17 часа, на гишета 1 и 2 в Центъра за административно обслужване в сградата на Община Търговище.

Попълнените и подписани заявления се подават:

-             Лично в Центъра за административно обслужване в сградата на Община Търговище;

-             Сканирано копие на подписано заявление изпратено на електронен адрес: obshtina@targovishte.bg  или

-             Подписано с електронен подпис Заявление изпратено на електронен адрес: obshtina@targovishte.bg

Приложение № 14-НС – ЗАЯВЛЕНИЕ за гласуване с подвижна избирателна кутия


 На основание заповед № З-01-137/27.02.2017 г. на кмета на Община Търговище, на 01.03.2017 г. от 10:00 ч. в зала № 74 на Община Търговище, ще бъде проведен жребий за местата за поставяне на агитационни материали от политически партии и коалиции, участващи в изборите за народни представители на 26.03.2017 г. - изтегли цялата обява


 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г.
(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)


Препис от заповед З-01-97/10.02.2017 г. за определяне на  помещения за избирателните секции на територията на община Търговище - изтегли цялата заповед


Кметът на община Търговище уведомява регионалните ръководства на политическите сили, които са имали парламентарни групи в 43-то Народно събрание към 24.01.2017 година, че на 16.02.2017 г. от 14 часа в зала 28 на административната сграда на Общината ще се проведат консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии за произвеждане на изборите за народни представители на 26.03.2017 г.

Определянето на съставите на секционните комисии ще се извърши съгласно указанията, дадени с Решение на ЦИК 4182-НС от 01.02.2017 г.

В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.


Препис от заповед З-01-83/06.02.2017 г. за определяне на местата за обявяване на предварителните избирателни списъци - изтегли цялата заповед


Препис от Заповед З-01-61/31.01.2017 г. на Кмета на община Търговище за образуване на 105 избирателни секции - изтегли цялата заповед

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com