TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Сряда, 21 август 2019 / ПРОЕКТИ ПО
ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ-ОПРЧР – проект „Патронажна грижа в община Търговище“
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

 


На 21.08.2019 г., от 11.00 часа в зала 28 на Община Търговище ще се проведе начална пресконференция по Проект № BG05M9OP001-2.040-0083-С01 "Патронажна грижа в община Търговище" по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2", по ОП РЧР 2014-2020. Общата стойност на проекта е 313 797.92  лева, от които 266 728.23 лв. европейско и 47 069.69 лв. национално съфинансиране.

Основните дейности по проекта и очакваните резултати ще бъдат представени от Христалина Халачева, ръководител на проекта и секретар на Община Търговище;  Меглена Цанкова, координатор на проекта и Емел Исуфова, счетоводител на проекта.

Целта на проекта е да подобри качеството на живот на възрастни и хора с увреждания, които имат затруднения със самообслужването и излизането от домовете си, чрез предоставянето на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домовете на потребителите.За допълнителна информация:

Меглена Цанкова, координатор на проекта

Тел.: 0882 100 607

e-mail: cankova.m@targovishte.bg

 


 

 

Община Търговище обявява процедура по подбор на персонал по предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги в Община Търговище  по проект №BG05M9OP001-2.040-0083-С01 "Патронажна грижа в община Търговище"

 Заявление и декларация по процедурата - изтегли


 Община Търговище обявява процедура по набиране и подбор на потребители за ползване на почасови здравно-социални услуги в домашна среда по проект „Патронажна грижа в община Търговище”

Необходими документи - изтегли


 

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com