TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Петък, 27 ноември 2020 / ОБЩИНСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ-РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1. Т. 1 и т Т.3 ОТ ЗПКОНПИ
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

Регистър на декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 32 от ЗПКОНПИ 

 

Вх.номер

Име, фамилия

Длъжност

Дата на
подаване на декларацията

 

декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията за несъвместимост

Декларирани обстоятелства

1

Христослав Цонев

Главен архитект

17.09.2019

изтегли

 

 

 

2

Рая Матева

Заместник-кмет

08.11.2019

изтегли

 

 

 

3

Митко Панайотов

Заместник-кмет

08.11.2019

изтегли

 

 

 

4

Валентин Велчев

Заместник-кмет

08.11.2019

изтегли

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com