TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Понеделник, 19 април 2021 / ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ за 2019 година
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

 

 Регистър на декларациите по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

 

№ по ред

Входящ №/ дата

Вид на декларациите

Име, фамилия

Месторабота

Длъжност

Забележка

  1.

R1-001/29.11.19

по чл. 35, ал. 1, т. 1

Петър Илиев

Общински съвет Търговище

Общински съветник

 

2.

R1-002/29.11.19

по чл. 35, ал. 1, т. 1

Алдин Топалов

Общински съвет Търговище

Общински съветник

 

3.

R1-003/29.11.19

по чл. 35, ал. 1, т. 1

Ипек Юсуфова

Общински съвет Търговище

Общински съветник

 

4.

R1-004/02.12.19

по чл. 35, ал. 1, т. 1

Емине Якубова

Общински съвет Търговище

Председател на Общински съвет

 

5.

R1-005/02.12.19

по чл. 35, ал. 1, т. 1

Танер Ахмедов

Общински съвет Търговище

Общински съветник

 

6.

R1-006/02.12.19

по чл. 35, ал. 1, т. 1

Актер Шакирова

Общински съвет Търговище

Общински съветник

 

7.

R1-007/02.12.19

по чл. 35, ал. 1, т. 1

Синан Самиев

Общински съвет Търговище

Общински съветник

 

8.

R1-008/02.12.19

по чл. 35, ал. 1, т. 1

Сунай Хасанов

Общински съвет Търговище

Общински съветник

 

9.

R1-009/02.12.19

по чл. 35, ал. 1, т. 1

Сюзан Мехмедова

Общински съвет Търговище

Общински съветник

 

10.

R1-010/02.12.19

по чл. 35, ал. 1, т. 1

Мария Николова

Общински съвет Търговище

Общински съветник

 

11.

R1-011/02.12.19

по чл. 35, ал. 1, т. 1

Христо Стойнев

Общински съвет Търговище

Общински съветник

 

12.

R1-012/02.12.19

по чл. 35, ал. 1, т. 1

Дарина Костова

Общински съвет Търговище

Общински съветник

 

13.

R1-013/02.12.19

по чл. 35, ал. 1, т. 1

Никола Найденов

Общински съвет Търговище

Общински съветник

 

14.

R1-014/02.12.19

по чл. 35, ал. 1, т. 1

Хамди Илиязов

Общински съвет Търговище

Общински съветник

 

15.

R1-015/02.12.19

по чл. 35, ал. 1, т. 1

Таня Станкова

Общински съвет Търговище

Общински съветник

 

16.

R1-016/02.12.19

по чл. 35, ал. 1, т. 1

Анета Куманова

Общински съвет Търговище

Общински съветник

 

17.

R1-017/02.12.19

по чл. 35, ал. 1, т. 1

Борис Димитров

Общински съвет Търговище

Общински съветник

 

18.

R1-018/02.12.19

по чл. 35, ал. 1, т. 1

Бюлянт Бейтула

Общински съвет Търговище

Общински съветник

 

19.

R1-019/02.12.19

по чл. 35, ал. 1, т. 1

Светослав Стефанов

Общински съвет Търговище

Общински съветник

 

20.

R1-020/02.12.19

по чл. 35, ал. 1, т. 1

Весела Василева  

Общински съвет Търговище

Общински съветник

 

21.

R1-021/02.12.19

по чл. 35, ал. 1, т. 1

Дарин Димитров

Община Търговище

Кмет на Община Търговище

 

22.

R1-022/02.12.19

по чл. 35, ал. 1, т. 1

Димчо Димов

Общински съвет Търговище

Общински съветник

 

23.

R1-023/02.12.19

по чл. 35, ал. 1, т. 1

Мехмед Младенов

Общински съвет Търговище

Общински съветник

 

24.

R1-024/02.12.19

по чл. 35, ал. 1, т. 1

Сейхан Салиев

Общински съвет Търговище

Общински съветник

 

25.

R1-025/02.12.19

по чл. 35, ал. 1, т. 1

Тахир Тахиров

Общински съвет Търговище

Общински съветник

 

26.

R1-026/02.12.19

по чл. 35, ал. 1, т. 1

Тихомир Боев

Общински съвет Търговище

Общински съветник

 

27.

R1-027/02.12.19

по чл. 35, ал. 1, т. 1

Турхан Хаджиибрямолу

Общински съвет Търговище

Общински съветник

 

28.

R1-028/02.12.19

по чл. 35, ал. 1, т. 1

Владо Владев

с. Лиляк

Кмет на кметство

 

29.

R1-029/02.12.19

по чл. 35, ал. 1, т. 1

Илия Георгиев

с. Съединение

Кмет на кметство

 

30.

R1-030/02.12.19

по чл. 35, ал. 1, т. 1

Алиш Льотин

с. Дългач

Кмет на кметство

 

31.

R1-031/03.12.19

по чл. 35, ал. 1, т. 1

Пламен Белколев

Общински съвет Търговище

Общински съветник

 

32.

R1-032/03.12.19

по чл. 35, ал. 1, т. 1

Невзие Халилова

с. Буйново

Кмет на кметство

 

33.

R1-033/03.12.19

по чл. 35, ал. 1, т. 1

Гюлтен Хасанова

с. Божурка

Кмет на кметство

 

34.

R1-034/03.12.19

по чл. 35, ал. 1, т. 1

Гюлбахар Махмудова

с. Давидово

Кмет на кметство

 

35.

R1-035/03.12.19

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Гюлбахар Махмудова

с. Давидово

Кмет на кметство

 

36.

R1-036/03.12.19

по чл. 35, ал. 1, т. 1

Аптула Аптула

с. Пресяк

Кмет на кметство

 

37.

R1-037/04.12.19

по чл. 35, ал. 1, т. 1

Руслан Стойнев

с. Стража

Кмет на кметство

 

38.

R1-038/04.12.19

по чл. 35, ал. 1, т. 1

Герасим Христов

с. Пробуда

Кмет на кметство

 

39.

R1-039/04.12.19

по чл. 35, ал. 1, т. 1

Огнян Ангелов

с. Голямо Ново

Кмет на кметство

 

40.

R1-040/04.12.19

по чл. 35, ал. 1, т. 1

Адем Адемов

с. Драгановец

Кмет на кметство

 

41.

R1-041/04.12.19

по чл. 35, ал. 1, т. 1

Иван Иванов

с. Вардун

Кмет на кметство

 

42.

R1-042/04.12.19

по чл. 35, ал. 1, т. 1

Хикмет Ахмедов

с. Кралево

Кмет на кметство

 

43.

R1-043/04.12.19

по чл. 35, ал. 1, т. 1

Севгин Мустафов

с. Разбойна

Кмет на кметство

 

44.

R1-044/04.12.19

по чл. 35, ал. 1, т. 1

Айрие Чаушева

с. Черковна

Кмет на кметство

 

45.

R1-045/04.12.19

по чл. 35, ал. 1, т. 1

Севдия Зафирова

с. Голямо Соколово

Кмет на кметство

 

46.

R1-046/04.12.19

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Севдия Зафирова   

с. Голямо Соколово

Кмет на кметство

 

47.

R1-047/04.12.19

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Владо Владев

с. Лиляк

Кмет на кметство

 

48.

R1-048/04.12.19

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Бейе Авджъ

с. Ловец

Кмет на кметство

 

49.

R1-049/05.12.19

по чл. 35, ал. 1, т. 1

Огнян Андреев

с. Острец

Кмет на кметство

 

50.

R1-050/05.12.19

по чл. 35, ал. 1, т. 1

Илия Илиев

Общински съвет Търговище

Общински съветник

 

51.

R1-051/05.12.19

по чл. 35, ал. 1, т. 1

Диян Дечев

Общински съвет Търговище

Общински съветник

 

52.

R1-052/05.12.19

по чл. 35, ал. 1, т. 1

Георги Цветков

с. Дралфа

Кмет на кметство

 

53.

R1-053/05.12.19

по чл. 35, ал. 1, т. 1

Хюсеин Хюсеинов

с. Подгорица

Кмет на кметство

 

54.

R1-054/05.12.19

по чл. 35, ал. 1, т. 1

Венцислав Илиев

Общински съвет Търговище

Общински съветник

 

55.

R1-055/05.12.19

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Мариян Цанков

с. Буховци

Кмет на кметство

 

56.

R1-056/06.12.19

по чл. 35, ал. 1, т. 1

Гергана Цонева

Общински съвет Търговище

Общински съветник

 

57.

R1-057/06.12.19

по чл. 35, ал. 1, т. 1

Аптула Аптулов

с. Преселец

Кмет на кметство

 

58.

R1-058/06.12.19

по чл. 35, ал. 1, т. 1

Райме Адемова

с. Търновца

Кмет на кметство

 

59.

R1-059/06.12.19

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Огнян Ангелов

с. Голямо Ново

Кмет на кметство

 

60.

R1-060/06.12.19

по чл. 35, ал. 1, т. 1

Мехмед Хасанов

с. Баячево

Кмет на кметство

 

61.

R1-061/06.12.19

по чл. 35, ал. 1, т. 1

Мариян Цанков

с. Буховци

Кмет на кметство

 

62.

R1-062/06.12.19

по чл. 35, ал. 1, т. 1

Петър Петров

с. Макариополско

Кмет на кметство

 

63.

R1-063/06.12.19

по чл. 35, ал. 1, т. 1

Ибрям Садулов

с. Руец

Кмет на кметство

 

64.

R1-064/06.12.19

по чл. 35, ал. 1, т. 1

Мехмед Мехмедов

с. Надарево

Кмет на кметство

 

65.

R1-065/06.12.19

по чл. 35, ал. 1, т. 1

Бейе Авджъ

с. Ловец

Кмет на кметство

 

66.

R1-066/06.12.19

по чл. 35, ал. 1, т. 1

Себахатин Зюлкярниев

с. Овчарово

Кмет на кметство

 

67.

R1-067/06.12.19

по чл. 35, ал. 1, т. 1

Георги Георгиев

с. Здравец

Кмет на кметство

 

68.

R1-068/06.12.19

по чл. 35, ал. 1, т. 1

Ибрям Ахмедов

с. Братово

Кмет на кметство

 

69.

R1-069/06.12.19

по чл. 35, ал. 1, т. 1

Юлия Христова

с. Росина

Кмет на кметство

 

70.

R1-070/13.12.19

по чл. 35, ал. 1, т. 1

Теодора Маринова

Общински съвет Търговище

Общински съветник

 

71.

R1-071/16.12.19

по чл. 35, ал. 1, т. 1

Десислава Петрова

Общински съвет Търговище

Общински съветник

 

 Регистърът и декларациите са публикувани на 03.01.2020 г.


Списък на лицата, които не са подали декларации в срок  по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

 

№ по ред

Име, фамилия

Длъжност

Вид на декларацията по чл. 35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ДОКЛАД по чл. 3, ал. 8 от Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси, приета с ПМС№209 от 26.09.2018 г. , обн. в ДВ бр. 81 от 02.10.2018 г., вл. сила на 05.10.2018 г. на Постоянната комисия „Законност, контрол на решенията, опазване на обществения ред и установяване на конфликт на интереси“  към Общински съвет Търговище

Публикуван на 19.07.2019 г.


Регистър на декларациите по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Публикуван на 19.07.2019 г.


Декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на управители на общински търговски дружества в община Търговище – част II

 

Име, фамилия

Длъжност

Дружество

Декларация

1.

Иван Иванов

Управител

„БКС-Търговище” ЕООД

Чл. 35, ал. 1, т.2 – част II

2.

Неждет Шабан

Управител

„Общински пазари” ЕООД

Чл. 35, ал. 1, т.2 – част II

3.

Деяна Вълчева

Управител

„Знаме” ЕООД

Чл. 35, ал. 1, т.2 – част II

4.

Тодорка Димитрова

Управител

„Адапт” ЕООД

Чл. 35, ал. 1, т.2 – част II

Публикувани на 19.07.2019 г.


Декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на кметове на кметства в община Търговище – част II 

Име, фамилия

Кметство

Декларация

1.

Нилюфер Хаджиибрямолу

с. Голямо Ново

Чл. 35, ал. 1, т.2 – част II

2.

Салих Дживгов

с. Миладиновци

Чл. 35, ал. 1, т.2 – част II

3.

Стилиян Стоянов

с. Бистра

Чл. 35, ал. 1, т.2 – част II

4.

Христина Атанасова

с. Алваново

Чл. 35, ал. 1, т.2 – част II

5.

Димитър Йорданов

с. Васил Левски

Чл. 35, ал. 1, т.2 – част II

6.

Шюкрие Ахмедова

с. Пресиян

Чл. 35, ал. 1, т.2 – част II

7.

Алиш Льотин

с. Дългач

Чл. 35, ал. 1, т.2 – част II

8.

Хикмет Ахмедов

с. Кралево

Чл. 35, ал. 1, т.2 – част II

9.

Адем Адемов

с. Драгановец

Чл. 35, ал. 1, т.2 – част II

10.

Аптула Аптулов

с. Преселец

Чл. 35, ал. 1, т.2 – част II

11.

Руслан Стойнев

с. Стража

Чл. 35, ал. 1, т.2 – част II

12.

Невзие Халилова

с. Буйново

Чл. 35, ал. 1, т.2 – част II

13.

Кяшив Алиев

с. Момино

Чл. 35, ал. 1, т.2 – част II

14.

Мехмед Мехмедов

с. Надарево

Чл. 35, ал. 1, т.2 – част II

15.

Зиля Ахмедова

с. Копрец

Чл. 35, ал. 1, т.2 – част II

16.

Айрие Чаушева

с. Черковна

Чл. 35, ал. 1, т.2 – част II

17.

Гюлтен Хасанова

с. Божурка

Чл. 35, ал. 1, т.2 – част II

18.

Мехмед Хасанов

с. Баячево

Чл. 35, ал. 1, т.2 – част II

19.

Хюсеин Хюсеинов

с. Подгорица

Чл. 35, ал. 1, т.2 – част II

20.

Огнян Андреев

с. Острец

Чл. 35, ал. 1, т.2 – част II

21.

Гюнер Халилов

с. Горна Кабда

Чл. 35, ал. 1, т.2 – част II

22.

Пенка Ангелова

с. Певец

Чл. 35, ал. 1, т.2 – част II

23.

Севгин Мустафов

с. Разбойна

Чл. 35, ал. 1, т.2 – част II

24.

Мирослав Стратев

с. Кръшно

Чл. 35, ал. 1, т.2 – част II

25.

Георги Георгиев

с. Здравец

Чл. 35, ал. 1, т.2 – част II

26.

Иван Иванов

с. Вардун

Чл. 35, ал. 1, т.2 – част II

27.

Тошко Николов

с. Ралица

Чл. 35, ал. 1, т.2 – част II

28.

Георги Цветков

с. Дралфа

Чл. 35, ал. 1, т.2 – част II

29.

Ибрям Ахмедов

с. Братово

Чл. 35, ал. 1, т.2 – част II

30.

Живко Антонов

с. Лиляк

Чл. 35, ал. 1, т.2 – част II

31.

Петър Петров

с. Макариополско

Чл. 35, ал. 1, т.2 – част II

32.

Аптула Аптула

с. Пресяк

Чл. 35, ал. 1, т.2 – част II

33.

Себахатин Зюлкярниев

с. Овчарово

Чл. 35, ал. 1, т.2 – част II

34.

Илия Георгиев

с. Съединение

Чл. 35, ал. 1, т.2 – част II

35.

Здравка Бонева

с. Буховци

Чл. 35, ал. 1, т.2 – част II

36.

Фатме Мехмедова

с. Пайдушко

Чл. 35, ал. 1, т.2 – част II

37.

Исмаил Исмаилов

с. Цветница

Чл. 35, ал. 1, т.2 – част II

38.

Райме Адемова

с. Търновца

Чл. 35, ал. 1, т.2 – част II

39.

Юлия Христова

с. Росина

Чл. 35, ал. 1, т.2 – част II

40.

Ридван Сейфуллов

с. Твърдинци

Чл. 35, ал. 1, т.2 – част II

41.

Герасим Христов

с. Пробуда

Чл. 35, ал. 1, т.2 – част II

42.

Димитър Алексиев

с. Ловец

Чл. 35, ал. 1, т.2 – част II

43.

Ибрям Садулов

с. Руец

Чл. 35, ал. 1, т.2 – част II

44.

Алиме Мехмедова

с. Голямо Соколово

Чл. 35, ал. 1, т.2 – част II

45.

Хюсеин Хюсеинов

с. Александрово

Чл. 35, ал. 1, т.2 – част II

46.

Елшан Мехмедов

с. Пролаз

Чл. 35, ал. 1, т.2 – част II

47.

Сергей Петров

с. Давидово

Чл. 35, ал. 1, т.2 – част II

48.

Мехмед Елебашъ

с. Маково

Чл. 35, ал. 1, т.2 – част II

 Публикувани на 19.07.2019 г.

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com