TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Понеделник, 19 април 2021 / ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ за 2020 година
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

 /Регистърът е продължение на регистър на подадените декларации по ЗПКОНПИ за 2019 г./ 

 

№ по ред

Входящ №/ дата

Име, презиме, фамилия

Длъжност

Вид на декларацията подадена в срок

Вид на декларацията неподадена в срок

Забележка

76.

R1-076/

29.04.20

Неждет Шабан

Управител на „Общински пазари” ЕООД

по чл. 35, ал. 1, т. 2

 

 

77.

R1-077/

27.04.20

Владо Владев

Кмет на с. Лиляк

по чл. 35, ал. 1, т. 2

 

 

78.

R1-078/

28.04.20

Георги  Цветков

Кмет на с. Дралфа

по чл. 35, ал. 1, т. 2

 

 

79.

R1-079/

29.04.20

Айрие Чаушева

Кмет на с. Черковна

по чл. 35, ал. 1, т. 2

 

 

80.

R1-080/

29.04.20

Гюлбахар Махмудова

Кмет на с. Давидово

по чл. 35, ал. 1, т. 2

 

 

81.

R1-081/

29.04.20

Севдия Зафирова

Кмет на с. Голямо Соколово

по чл. 35, ал. 1, т. 2

 

 

82.

R1-082/

30.04.20

Севгин Мустафов

Кмет на с. Разбойна

по чл. 35, ал. 1, т. 2

 

 

83.

R1-083/

30.04.20

Герасим Христов

Кмет на с. Пробуда

по чл. 35, ал. 1, т. 2

 

 

84.

R1-084/

30.04.20

Георги Георгиев

Кмет на с. Здравец

по чл. 35, ал. 1, т. 2

 

 

85.

R1-085/

04.05.20

Илия  Георгиев

Кмет на с. Съединение

по чл. 35, ал. 1, т. 2

 

 

86.

R1-086/

04.05.20

Юлия Христова

Кмет на с. Росина

по чл. 35, ал. 1, т. 2

 

 

87.

R1-087/

05.05.20

Ибрям Ахмедов

Кмет на с. Братово

по чл. 35, ал. 1, т. 2

 

 

88.

R1-088/

05.05.20

Алиш Льотин

Кмет на с. Дългач

по чл. 35, ал. 1, т. 2

 

 

89.

R1-089/

08.05.20

Аптула Аптулов

Кмет на с. Преселец

по чл. 35, ал. 1, т. 2

 

 

90.

R1-090/

08.05.20

Райме Адемова

Кмет на с. Търновца

по чл. 35, ал. 1, т. 2

 

 

91.

R1-091/

08.05.20

Аптула Аптула

Кмет на с. Пресяк

по чл. 35, ал. 1, т. 2

 

 

92.

R1-092/

08.05.20

Бейе Авджъ

Кмет на с. Ловец

по чл. 35, ал. 1, т. 2

 

 

93.

R1-093/

08.05.20

Гюлтен Хасанова

Кмет на с. Божурка

по чл. 35, ал. 1, т. 2

 

 

94.

R1-094/

12.05.20

Петър Петров

Кмет на с. Макариополско

по чл. 35, ал. 1, т. 2

 

 

95.

R1-095/

12.05.20

Огнян Ангелов

Кмет на с. Голямо Ново

по чл. 35, ал. 1, т. 2

 

 

96.

R1-096/

12.05.20

Невзие Халилова

Кмет на с. Буйново

по чл. 35, ал. 1, т. 2

 

 

97.

R1-097/

12.05.20

Адем Адемов

Кмет на с. Драгановец

по чл. 35, ал. 1, т. 2

 

 

98.

R1-098/

12.05.20

Иван Иванов

Управител на „БКС-Търговище” ЕООД

по чл. 35, ал. 1, т. 2

 

 

99.

R1-099/

14.05.20

Тодорка Димитрова

Управител на „Адапт” ЕООД

по чл. 35, ал. 1, т. 2

 

 

100.

R1-100/

15.05.20

Мариян  Цанков

Кмет на с. Буховци

по чл. 35, ал. 1, т. 2

 

 

101.

R1-101/

15.05.20

Иван Иванов

Кмет на с. Вардун

по чл. 35, ал. 1, т. 2

 

 

102.

R1-102/

20.05.20

Мехмед  Хасанов

Кмет на с. Баячево

по чл. 35, ал. 1, т. 2

 

 

103.

R1-103/

21.05.20

Руслан Стойнев

Кмет на с. Стража

по чл. 35, ал. 1, т. 2

 

 

104.

R1-104/

26.05.20

Хюсеин Хюсеинов

Кмет на с. Подгорица

по чл. 35, ал. 1, т. 2

 

 

105.

R1-105/

29.05.20

Ибрям Садулов

Кмет на с. Руец

по чл. 35, ал. 1, т. 2

 

 

106.

R1-106/

01.06.20

Мехмед Мехмедов

Кмет на с. Надарево

по чл. 35, ал. 1, т. 2

 

 

107.

R1-107/

02.06.20

Деяна Вълчева

Управител на „Знаме” ЕООД

по чл. 35, ал. 1, т. 2

 

 

108.

R1-108/

10.06.20

Себахатин Зюлкярниев

Кмет на с. Овчарово

по чл. 35, ал. 1, т. 2

 

 

 

109.

R1-109/

07.10.20

Хикмет Ахмедов

Кмет на с. Кралево

по чл. 35, ал. 1, т. 1

 

 

110.

R1-110/

07.10.20

Хикмет Ахмедов

Кмет на с. Кралево

по чл. 35, ал. 1, т. 2

 

 

111.

R1-111/

08.10.20

Виолета  Кръстева

Кмет на с. Острец

по чл. 35, ал. 1, т. 1

 

 

112.

R1-111/

08.10.20

Виолета Кръстева

Кмет на с. Острец

по чл. 35, ал. 1, т. 2

 

 


Доклад по чл. 3, ал. 8 от Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси /НОРИПДУКИ/ на Постоянна комисия „Законност и установяване на конфликт на интереси” при Общински съвет Търговище

 

Докладът и регистъра са публикувани на 17.07.2020 г. 


Регистър на декларациите по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

за 2020 година
/Регистърът е продължение на регистър на подадените декларации по ЗПКОНПИ за 2019 г./ 

72.

R1-072/

10.04.20

по чл. 35, ал. 1, т. 1

Мелиха Сюлейманова

с. Кралево

Кмет на кметство

 

73.

R1-073/

10.04.20

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Мелиха Сюлейманова

с. Кралево

Кмет на кметство

 

74.

R1-074/

24.04.20

по чл. 35, ал. 1, т. 1

Виолета Кръстева

с. Острец

Кмет на кметство

 

75.

R1-075/

24.04.20

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Виолета Кръстева

с. Острец

Кмет на кметство

 

 

 Доклад  по чл.16, ал. 8 от Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси /НОРИПДУКИ/ на Постоянна комисия по „Законност и установяване на конфликт на интереси” при Общински съвет Търговище, като комисия  по чл.12, ал.1  НОРИПДУКИ

Приложения към доклада

Докладът и приложенията към него са публикувани на 04.03.2020 г.


Д О К Л АД  по чл.3, ал.8  и чл.16, ал.1 от Наредбата за организацията и  реда за извършване на проверки на декларации и установяване на конфликт на интереси  /НОРИПДУКИ/ на Постоянна комисия по „Законност и установяване на конфликт на интереси” при Общински съвет Търговище като комисия  по чл.12, ал.1  НУРИПДУКИ

Публикуван на 08.01.2020 г.


 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com