TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Понеделник, 19 април 2021 / ОБЩИНСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ-Заповеди на Кмета на община Търговище за 2008 г.
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

2008 година


3-0-120 / 9.12.2008

Одобрение
Изтегляне  

 

3-0-115/28.11.2008

Одобрение
Изтегляне  

 

З-01-1318/23.12.2008
Заповед
Изтегляне  

 

З-О-116/05.12.2008
Заповед
Изтегляне  

 

З-01-1312 / 20.12.2008 Относно продажбата на пиротехнически изделия
Изтегляне  

 

Определяне допълнителен срок – 18.ХІІ.2008 г. за депозиране на оферти за участие в публично оповестен конкурс на един етап за продажба по реда на ЗПСК
Заповед
Изтегляне  

 

ОБ-Т-140/10.10.2008
Обявление

Изтегляне  

З-О-105/06.11.2008
Заповед за одобряване
Изтегляне  

 

З-О-100/30.10.2008
Изтегляне  

 

Обявяване на значими аспекти по околната среда
Обявление
Изтегляне

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com