TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Събота, 30 май 2020 / БЮДЖЕТ-Бюджет на Община Търговище за 2020 г.
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ЗА 2020 ГОДИНА 

Препис от Решение № 4 по Протокол № 4 от 30.01.2020 г. на Общински съвет - Търговище за приемане на бюджета на Община Търговище за 2020 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ

 

Приложение 1

ПРИХОДИ ПО  БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ЗА 2020 ГОДИНА

Изтегли

Приложение 2

РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТ 2020 Г. НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

Изтегли

Приложение 3

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ

Изтегли

Приложение 4

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА   КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ПРЕЗ 2020 г. НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

Изтегли

Приложение 5

РАЗЧЕТ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ПРЕЗ 2020г.

Изтегли

Приложение 6

С П Р А В К А ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ПРЕХОДНИЯ ОСТАТЪК ОТ 2019 Г. ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА 2020 Г.

Изтегли

Приложение 7.1-7.3

С П Р А В К А
ЗА ЧИСЛЕНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА,  РАЗХОДИТЕ ЗА РАБОТНИ  ЗАПЛАТИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ 
ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ  ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ЗА 2020 г.

С П Р А В К А
ЗА ЧИСЛЕНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА,  РАЗХОДИТЕ ЗА РАБОТНИ  ЗАПЛАТИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ 
ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ЗА 2020 г.

С П Р А В К А
ЗА ЧИСЛЕНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА,  РАЗХОДИТЕ ЗА РАБОТНИ  ЗАПЛАТИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ 
ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ЗА 2020 г.
 

Изтегли

Приложение 8.1

ПЛАН-СМЕТКА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „СОЦИАЛНИ И ОХРАНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ“

Изтегли

Приложение 8.2

ПЛАН-СМЕТКА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ФЛОРА“

Изтегли

Приложение 8.3

ПЛАН-СМЕТКА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „БКС-ТЪРГОВИЩЕ“

Изтегли

Приложение 8.4

ПЛАН-СМЕТКА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ДЕТСКО И УЧЕНИЧЕСКО ХРАНЕНЕ“

Изтегли

Приложение 8.5

ПЛАН-СМЕТКА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОБРЕДИ“

Изтегли

Приложение 9

ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ  ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА ТЪРОВИЩЕ ЗА 2020 ГОДИНА

Изтегли

Приложение 10

ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ ЗА 2020 Г.

Изтегли

Приложение 11

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020 - 2022 НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Изтегли

Приложение 12

УТВЪРДЕНИ СПИСЪЦИ НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА, КОИТО ИМАТ ПРАВО НА ТРАНСПОРТНИ РАЗНОСКИ

Изтегли

Приложение 13

ПЛАН - ГРАФИК  ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Изтегли

Приложение 14

ПРОТОКОЛ ОТ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ЗА 2020 Г.

Изтегли

 

Информационен материал за гражданите за представяне  на   бюджет 2020 г.  на Община Търговище

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com