TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Понеделник, 13 юли 2020 / БЮДЖЕТ-Изпълнение на бюджета и отчета на Община Търговище за 2015 година
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

 ПОКАНА за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Търговище  за 2015 г.
 

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и Заповед №З-01-581/16.08.2016 г., кметът на Община Търговище и председателя на Общински съвет Търговище, канят жителите на Община Търговище, представители на бизнеса, НПО и цялата търговищка общественост на обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Търговище за 2015 година.
Публичното обсъждане ще се проведе на 25.08.2016 година, четвъртък, от 16.00 часа в зала „Христо Самсаров” на Община Търговище.
Материалите по публичното обсъждане са публикувани на сайта на Община Търговище www.targovishte.bg.  

Хатидже Алиева
Председател 
на Общински съвет - Търговище

 Изтегляне на поканата

 

 Отчет

 Приложение 1

 Приложение 2

 Приложение 3

 Отчет за средства от европейски съюз на бенефициенти на кохезионния и структурните фондове към националния фонд

 Отчет за средства от Европейски Съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция (РА) към ДФ Змеделие

 Разчет за финансиране на капиталовите разходи

 


Информация от годишния финансов отчет на Община Търговище за 2015 г. , съгласно т.34  от ДДС №16/23.12.2015 г. на Министерство на финансите, Дирекция "Държавно съкровище"

                                                       

  

Писмо от заместник-председателя на Сметната палата
Одитен доклад и одитно становище на Годишния финансов отчет на Община Търговище за 2015 г.

Изтегли

Обяснителна записка към ГФО на Община Tърговище за 2015 г. за прилагане на счетоводната политика, състоянието и изменението на основните активи и пасиви

Изтегли

Обяснителна записка към отчета за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства  на Община Търговище към 31.12.2015 г.

 

Изтегли

 Баланс на Община Tърговище към 31 декември 2015 г.  в лева

Изтегли

 Баланс на Община Tърговище към 31 декември 2015 г.  
в хил.лева

Изтегли

Заверен отчет Б-3 за изпълнение на бюджета на Община Търговище за 2015 г.

Изтегли

Отчет за изпълнение на ИБСФ по пълна ЕБК СЕС-3-ДЕС

Изтегли

Отчет за изпълнение на ИБСФ по пълна ЕБК СЕС-3-КСФ

Изтегли

Отчет за изпълнение на ИБСФ по пълна ЕБК СЕС-3-РА

Изтегли

Отчет за изпълнение на ИБСФ по пълна ЕБК СЕС-3-ДМП

Изтегли

Отчет за изпълнение на ИБСФ по пълна ЕБК Б-3 с код 33

Изтегли

 

 

Информация за изпълнението на бюджета на община Търговище, сметките за средствата от Европейския съюз, както и останалите показатели, сделки и операции по ал. 1, т.2 и т. 3 на чл. 137 от Закона за публичнете финанси за периода 01.01.2015 г. - 30.06.2015 г.

 Отчет

 Приложение 1

 Приложение 2

 Приложение 3

 Приложение 4

 Приложение 5

Информация за изпълнението на бюджета на община Търговище, сметките за средствата от Европейския съюз, както и останалите показатели, сделки и операции по ал. 1, т.2 и т. 3 на чл. 137 от Закона за публичнете финанси за периода 01.01.2015 г. - 30.06.2015 г.

 Отчет

 Приложение 1

 Приложение 2

 Приложение 3

 Приложение 4

 Приложение 5

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com