TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Вторник, 19 януари 2021 / БЮДЖЕТ-Проектобюджет на Община Търговище за 2021 година
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

Кметът на община Търговище д-р Дарин Димитров кани всички граждани и заинтересовани лица да се включат в публичното представяне и обсъждане на проектобюджета на Община Търговище за 2021 г., което ще се проведе на 13.01.2021 г. от 11.00 часа чрез фейсбук страницата на общината.

Информационен материал за представяне проекта на бюджета на Община Търговище за 2021 г. /информация за гражданите/


Приложение 1 - ПРИХОДИ ПО  БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ЗА 2021 ГОДИНА


Приложение 2 - РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТ 2021 Г. НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ


Приложение 3 - БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ


Приложение 4 РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА   КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ПРЕЗ 2021 г. НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ


Приложение 5 - РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ПРЕЗ 2021 г .


Приложение 6 - С П Р А В К А ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ПРЕХОДНИЯ ОСТАТЪК ОТ 2020  Г. ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА 2021 Г.


Приложение 7.1 -  С П Р А В К А  ЗА ЧИСЛЕНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА, РАЗХОДИТЕ ЗА РАБОТНИ ЗАПЛАТИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ  ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ЗА 2021 г.


Приложение 7.2. - С П Р А В К А  ЗА ЧИСЛЕНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА, РАЗХОДИТЕ ЗА РАБОТНИ ЗАПЛАТИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ  ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ЗА 2021 г.


Приложение 8 - ПЛАН-СМЕТКА НА ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 


Приложение 9 - ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ  ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА ТЪРОВИЩЕ ЗА 2021 ГОДИНА


Приложение 10 - СПИСЪК НА ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ ПРИ ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ЗА 2021 Г.


Приложение 11 - ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020 – 2023 НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ


Приложение 12 - СПИСЪК НА ДЛЪЖНОСТИТЕ И НА ЛИЦАТА, КОИТО ИМАТ ПРАВО НА ТРАНСПОРТНИ РАЗНОСКИ, ПЪГЛАСНО ЧЛ. 37 ПМС № 408/23.12.2020


Приложение 13 - ПЛАН - ГРАФИК  ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА


Приложение 14 - ПРОТОКОЛ ОТ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ЗА 2021 Г.

 

 

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com