TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Вторник, 09 март 2021 / БЮДЖЕТ-Бюджет на Общината за 2021 година
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

 Препис от Решение № 4 по Протокол № 18 от 28.01.2021 г.

Приложения към бюджета

Приложение № 1 - Приходи по бюджета на община Търговище

Приложение № 2 - Разходи по дейности и функции по бюджет 2021 г. на община Търговище

Приложение № 3 - Бюджет - Начален План по пълна единна бюджетна класификация

Приложение № 4 - Разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2021 г. на община Търговище по функции

Приложение № 5 - Разчет за финансиране на капиталовите разходи на община Търговище през 2021 г.

Приложение № 6 - Справка за разпределение на средствата от преходния остатък от 2020 г. по бюджета на общината за 2021 г.

Приложение № 7.1 - Справка за числеността на персонала, разходите за работни заплати и осигурителни вноски за делегирани от държавата дейности

Приложение № 7.2 - Справка за числеността на персонала, разходите за работни заплати и осигурителни вноски за местни дейности

Приложение № 8.1 - План - сметка на Общинско предприятие Социални и охранителни дейности гр. Търговище

Приложение № 8.2 - План - сметка на общинско предприятие Флора гр. Търговище

Приложение № 8.3 - План - сметка на Общинско предприятие БКС - Търговище гр. Търговище

Приложение № 8.4 - План - сметка на Общинско предприятие Детско и ученическо хранене гр. Търговище

Приложение № 8.5 - План - сметка на Общинско предприятие Обреди гр. Търговище

Приложение № 9 - Индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС на община Търговище за 2021 г.

Приложение № 10 -  Списък на второстепенни разпоредители с бюджет при община Търговище 2021 г.

Приложение № 11 - Прогноза за периода 2020 -2023 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности

Приложение № 12- Списък на длъжностните лица, които имат право на транспортни разноски, съгласно чл.37 от ПМС № 408 от 23.12.2020 г.

Приложение № 13 - План График за обслужване на просрочените задължения през 2021 г.

Приложение № 14 - Протокол от публичното обсъждане на проект на бюджета на Община Търговище

Във връзка с изискванията на ФО-1 от 18.01.2021 г. Указания за съставянето и изпълнението на бюджетите на общините и на сметките за средствата от ЕС за 2021 г. Ви уведомяваме, че годишния размер на дължимия данък върху таксиметровия превоз на пътници за 2021 г. е 300 лв.

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com