TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Четвъртък, 21 февруари 2019 / ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-Председател и заместник - председатели на Общински съвет - Търговище
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТЪРГОВИЩЕ

и член на УС на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република Българияинж. Хатидже Идриз Алиева

тел. 0601/ 68 655

e-mail - obs@targovishte.bg

 

Дата и място на раждане: - 22.07.1983 в гр. Кърджали

Образование:

2010 г.-2012 г. ТУ – Габрово 

Степен на образование: Магистър – Индустриален мениджмънт

2001 г. – 2005 г. ТУ -  Габрово 

Степен на образование: Бакалавър – Компютърни системи и технологии

2004 г. – 2005 г. ТУ -  Габрово 

Степен на образование: Свидетелство за професионална квалификация – учител

1998 г. – 2001 г. СОУ „Отец Паисий” гр. Кърджали

Степен на образование: Средно

1998 г. – 2000 г. УНСС – гр. София

Степен на образование: Свидетелство за професионална квалификация – Финанси и банково дело, Фирмено управление.

Трудов стаж:

10.11.2015 г. Председател на Общински съвет – Търговище;

2013 г. – 2015 г. -  Главен експерт в ОД на ДФ”Земеделие” – гр. Търговище;

2012 г. – началник отдел в РРА на ОД на ДФ”Земеделие” гр. Кърджали ;

2008 г. – 2011 г. – Главен експерт в ОД на ДФ”Земеделие” гр. Кърджали;

2007 г. Консултант в частния сектор;

2006 г. Оператор компютри в частния сектор;

Семейно положение:

Омъжена, с едно дете.

 

 

ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТЪРГОВИЩЕ

 

Емил  Димитров                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Пламен Белколев

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com