TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Събота, 19 януари 2019 /
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.
НОВИНИ от 2018-10-25

Нови правила за отглеждане на селскостопански животни предвижда проект за общинска наредба

В жилищните зони на град Търговище не се допуска отглеждането на селскостопански животни и птици с изключение на декоративни видове. Селскостопански животни за лични нужди може да се отглеждат само в поземлени имоти в селата на територията на общината, кварталите „Бряг” и „Въбел”, както и в зоните за земеделски труд и отдих. В тези случи се въвеждат ограничения на броя животни. За едрите преживни максимумът, допустим в личните стопанства, е до 3 броя, без приплодите им до 1-годишна възраст. За дребните  преживни е до 10, без приплодите им. За прасетата до 5 броя и т.н. Животновъдните обекти за промишлено отглеждане на селскостопански животни и птици ще се наложи да се разполагат извън или около населеното място и да отговарят на изисквания, посочени в нормативни уредби към Закона за ветеринарномедицинската дейност. Гратисният период за привеждането на стопанствата в съответствие с изискванията е до края на 2020 г.

Това е записано в Проекта на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на община Търговище, който е публикуван на сайта на местната администрация с цел запознаване  и публично обсъждане.

Проектът е разработен в изпълнение на изискванията на промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност и цели създаване на условия и предпоставки за устойчиво развитие на животновъдството, при опазване на околната среда и здравето на хората и животните. Насочен е към ефективно управление и контрол от страна на местната администрация и териториалните държавни органи за спазване изискванията на нормативните и поднормативните актове, уреждащи отношенията в сферата на животновъдството.

С Наредбата, Община Търговище ще въведе ред в дейността и ще отговори на множеството сигнали за замърсяване на населените места, създаването на рискове за здравето на населението, увреждането на обществено имущество в резултат на отглеждането на големи стада животни в имоти в регулация.

Въпроси, коментари и предложения по текстовете на Проекта за Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни и птици се приемат на тел.: 0601 68 672, гл. експерт в дирекция „Икономическо развитие” Галина Дочева, както и на имейл адрес: obshtina@targovishte.bg

Проектът е публикуван на сайта на Общината на 25.10.2018 г. и ще бъде внесен за обсъждане на сесия на Общинския съвет през ноември.


2019-01-18
25 читалища в общината с прояви за Бабинден
2019-01-17
Близо 1000 именици празнуват на Антоновден и Атанасовден в Търговище
2019-01-16
Кметът на Търговище направи публичен отчет за третата година от мандата си
2019-01-14
Кметът на Търговище предаде дарение на детски градини за безопасност на движението от град Котбус
2019-01-11
Кметът на Търговище кани гражданите на публичен отчет за третата година от мандата си
2019-01-10
5350 дка общински пасища, мери и ливади обявява за отдаване под наем Община Търговище
2019-01-09
Проектобюджетът за 2019 г. на Община Търговище бе представен на публично обсъждане
2019-01-08
Вандалски прояви нанесоха щети по празниците в Търговище
2019-01-07
Продължава да расте броят на постъпилите в Общината заявления за достъп до обществена информация
2019-01-04
Богоявленски ритуал за вадене на кръста организират Община Търговище и Архиерейското наместничество
2019-01-04
122% е изпълнението на приходите от местни данъци и такси
2019-01-02
Община Търговище сключи договори за превоз на пътници по 28 автобусни линии
2018-12-28
Райна и Стефан Рядков участват в новогодишната програма на Община Търговище
2018-12-27
Над 2000 души празнуват на Стефановден в община Търговище
2018-12-22
График за движение на автобусите по коледните и новогодишни празници
АРХИВ
  2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com