TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Събота, 19 януари 2019 /
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.
НОВИНИ от 2018-10-29

Публикуван е Проект на Наредба за местните такси и услуги, синхронизиран с действащото законодателство

 

Община Търговище не увеличава таксата за битовите отпадъци, предстои регистрация на ползвателите на имоти

 

Проект на нова Наредба за определянето и aдминистрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Търговище е публикуван на сайта на местната администрация на 29.10.2018 г.

 

Изготвянето на новата Наредба се налага, поради задължението за привеждане в съответствие с Регистъра на услугите в Интегрираната информационна система на държавната администрация, хармонизиране с наименованията и съдържанието на услугите, предоставяни от всички общински администрации в страната, което е предпоставка за въвеждане на електронното управление.

 В проекта на Наредбата са запазени значителна част от сега действащи такси. Заложените корекции при някои от услугите са резултат от промени в нормативната база. Различните видове  услуги са систематизирани в 15 приложения. За всички нови административни услуги, за които се събират такси, е направена финансова обосновка, която се базира на реалните разходи за предоставянето им.

С оглед приемането на изменения в Закона за местните данъци и такси, е предвидена промяна в раздела, отнасящ се до таксата за битовите отпадъци. Целта е привеждане на Наредбата в съответствие с нормативния акт от по-високо ниво. Няма промяна в размера, който е определен в момента за територията на общината.

За да се приложи една от предвидените в сегашния закон основи за определяне на таксата  от януари 2020 г., общинската администрация трябва да организира и да събере информация за броя на ползвателите на услугите за имотите на територията на общината. В тази връзка всички лица, ползватели на услугата  на територията на община Търговище, са задължени в срок до края на март 2019 г. да подадат декларация по образец в отдел „Местни данъци и такси“ при Община Търговище. В тази декларация трябва да се посочи колко човека обитават всеки имот. В срок до 30.09.2019 г. кметът на общината е задължен да осигури информация за броя на ползвателите на услугите в имотите на територията на общината. След тази дата Общинският съвет ще трябва да приеме основа за определяне на такса битови отпадъци на територията на общината. Предвидените възможности в закона са: индивидуално определено количество битови отпадъци за имота, включително чрез торби с определена вместимост и товароносимост; количество битови отпадъци за имота, определено съобразно броя и вместимостта на необходимите съдове за събиране на битовите отпадъци и честотата за тяхното транспортиране; брой ползватели на услугата в имота.

В раздел втори на Проекта са заложени таксите за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири  и терени с друго предназначение. Вписана е нова такса  за ползване на павилиони, разположени върху общински терени, с цел продажба на стоки по време на празници. Актуализирани са цените за ползване на места, върху които са организирани панаири, събори и празници за продажба на стоки, както и ползване на павилиони, разположени върху общински терени. Промяната се налага, тъй като таксите не са актуализирани от 2008 г.

Няма промяна по отношение таксите за детските ясли и градините,  специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери и  други общински социални услуги.

В Проекта за Наредба в отделни приложения са описани още таксите за технически и административни услуги, за ползване и смяна предназначение на земеделски земи, за услугите, предоставяни от общинските предприятия, културни институции и други.

 На основание Закона за нормативните актове, в  срок до 30 дни от публикуване на проекта на интернет страницата, Община Търговище приема предложения и становища относно предложенията за нова Наредба за определянето и aдминистриране на местните такси, цени на услуги и права  на територията на община Търговище. Предложенията се подават на e-mail: obshtina@targovishte.bg или в Центъра за административно обслужване на Община Търговище на адрес: гр. Търговище, площад ”Свобода”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019-01-18
25 читалища в общината с прояви за Бабинден
2019-01-17
Близо 1000 именици празнуват на Антоновден и Атанасовден в Търговище
2019-01-16
Кметът на Търговище направи публичен отчет за третата година от мандата си
2019-01-14
Кметът на Търговище предаде дарение на детски градини за безопасност на движението от град Котбус
2019-01-11
Кметът на Търговище кани гражданите на публичен отчет за третата година от мандата си
2019-01-10
5350 дка общински пасища, мери и ливади обявява за отдаване под наем Община Търговище
2019-01-09
Проектобюджетът за 2019 г. на Община Търговище бе представен на публично обсъждане
2019-01-08
Вандалски прояви нанесоха щети по празниците в Търговище
2019-01-07
Продължава да расте броят на постъпилите в Общината заявления за достъп до обществена информация
2019-01-04
Богоявленски ритуал за вадене на кръста организират Община Търговище и Архиерейското наместничество
2019-01-04
122% е изпълнението на приходите от местни данъци и такси
2019-01-02
Община Търговище сключи договори за превоз на пътници по 28 автобусни линии
2018-12-28
Райна и Стефан Рядков участват в новогодишната програма на Община Търговище
2018-12-27
Над 2000 души празнуват на Стефановден в община Търговище
2018-12-22
График за движение на автобусите по коледните и новогодишни празници
АРХИВ
  2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com