TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Понеделник, 03 август 2020 /
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.
НОВИНИ от 2013-01-14

 На старт е проект  по ОП „Околна среда” за рехабилитация на ВиК – мрежите в Търговище

Трасетата за рехабилитация на ВиК - мрежата в Търговище

 

 По повод предстоящото стартиране на проекта „Рехабилитация на ВиК-мрежите на град  Търговище” на среща с ръководството на Община Търговище бяха представени екипите  за неговото управление/общински и външен/,  проектантът  и строителен надзор „Алконсулт” ЕООД в лицето на Александър Василев, избраният изпълнител „ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ”ЕАД, строителният надзор „Си Ви Ем Консулт”ООД, както и останалите участници в реализацията на отделните части по проекта.

Кметът на общината д-р Красимир Мирев  още в самото начало подчерта:„Всички сме наясно с трудността при изпълнението на този проект. Наясно сме с резултатите, които  населението на град Търговище очаква  да получи.” Специално ще бъде  вниманието към строителите не само по отношение качественото изпълнение на проекта, на и за срочното попълване на изискваната документация – допълни още кметът.

Ръководителят на общинския екип Милко Петров съобщи, че проектът „Рехабилитация на ВиК-мрежите на град  Търговище” започва дейност след полагането на много труд и отстраняването на доста проблеми. Общата стойност на проекта е в размер на 17 млн. 504 хил.118 лв. В Търговище ще бъдат изградени над  25 км водопроводна мрежа и близо 9 км. канализация. Безвъзмездната  помощ е  над            15 млн. 558 хил. лв. -  от ЕК и републиканския бюджет. Дяловото участие на Община Търговище е 1 млн. 645 хил. лв. В резултат на проведените обществени поръчки и осъществените икономии към настоящия момент проектът ще струва 12 млн. 256 хил. 114 лв.

Зоните на действие в града  разясни Александър Василев.

Основното е, че главната ВиК мрежа е в износено състояние и след приключване на проекта загубите на вода ще бъдат сведени до минимум. Преобладаващо  ще бъде безизкопното изпълнение на водопроводната мрежа и само в участъците, където ще бъде подменена канализационната мрежа, ще има траншейно изпълнение. Търговище е разделен на 5 зони /лотове/, като основната идея  е да не се копае навсякъде, а след като бъде завършен единият квартал, да започва изпълнението по проекта в следващата зона. Приоритетна е главната мрежа, вкл. от резервоарите на града до отделните райони за захранване кварталите на Търговище. Тя ще бъде започната в момента, в който изпълнителят бъде готов да стартира строително-монтажните работи. Най-сигурни, според проектанта, са чугунените тръби, които ще бъдат полагани. Трасето на главната мрежа е: от резервоарите на града и кв. Боровец, с пресичане към Бряста, като тази посока ще минава през парка и блоковете на МВР над реката,  стигайки до другите квартали. По околовръстния път има връзка, с която ще бъдат захранвани кв. "Запад" 1 и "Запад" 2. Вторият квартал, в който ще стартира строителството, е централната част на Търговище, от десния бряг на река Врана, вкл. от ул. „Васил Левски” и Община Търговище към реката. Тук също са изключително амортизирани тръбопроводите, със загуби от 82 % на водата. Третата зона е северната. Това е от ул. „Кюстенджа” до ул. „В. Левски”, където ще бъде доизграден вторият пръстен от резервоарите, като част от него бе положен със строителството на „Тракия Глас България”, а през 2007 г. мина и по ул. „Скопие”. Продължението на този пръстен е към кв. „Малчо Малчев” до моста на река Сива на бул. „Ал.Стамболийски”. На това място Ал. Василев подчерта, че по проекта се предвижда изключителен контрол при водоподаването. На определени места в Търговище ще бъдат изградени шахти, откъдето операторът да може да спира водата или тя да се подава командно, така че авариите да се отстраняват възможно най-бързо, без загуби. Следващата зона по проекта е кв. „Вароша”.  Ще бъде завършена ВиК-мрежата и по ул. „С. Катрафилов”. Последният лот е в кв. „Малчо Малчев”, където също има големи проблеми с мрежата. Срокът за реалното  приключване  на проекта е година и половина, който според специалистите е напълно реалистичен предвид безизкопното му изпълнение в голяма част от него. Това има своите предимства и по отношение по-малкото проблеми, които ще бъдат създадени на населението в  Търговище. Още повече, този проект е част от реализацията на  целия воден цикъл, продължение на проекта за смяна на главни колектори в града и поставяне на нова канализация на част от кв. „Въбел” и свързването им с Пречиствателната станция на Търговище.

 

В резултат на процедури по обществени поръчки за реализацията на проекта „Рехабилитация на ВиК – мрежите на град Търговище”, са избрани:

Изпълнител на СМР – „Понсстройинженеринг” ЕАД

Авторски надзор – „Алконсулт” ЕООД

Строителен надзор – „Си Ви ЕМ Консулт” ООД

Външен екип за управление на проекта – „Проджект Планинг Енд Мениджмънт” ООД

Одит  на проекта – „Баланс – М” ЕООД

Мерки за публичност и визуализация – „Реин” ООД

 


2013-01-31
Утвърдени са цените за участие в Изложение - Търговище 2013
2013-01-30
"С благодарност за дарители"
2013-01-29
Поздрав за Освобождението на Търговище
2013-01-29
Община Търговище е с нов директор на дирекция „Инвестиции, екология и ТСУ”
2013-01-29
Търговище чества 135 години от своето Освобождение
2013-01-28
Пореден случай на хвърлен в реката контейнер
2013-01-28
Анкетно проучване във връзка с Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Търговище
2013-01-28
В подготовка на базара на мартеници в Търговище
2013-01-27
Активност за референдума на 27 януари 2013 г.
2013-01-24
На вниманието на нашите съграждани!
2013-01-23
Изложба "Когато се раждаше свободата"
2013-01-22
Отново за движението по ж.п. прелеза в с. Ловец
2013-01-22
Кметът д-р Красимир Мирев награди изявените спортисти на общината
2013-01-22
Продължава одисеята с "изхвърлените" контейнери в реката
2013-01-21
Търговище в подготовка да посрещне 135-та годишнина от своето Освобождение
2013-01-20
Силен интерес към проява на ОИЦ - Търговище
2013-01-18
Предстои обществено обсъждане за "Набуко"
2013-01-16
Разглеждане на изложбата за митрополит Андрей до 22 януари
2013-01-15
Контролната дейност на Община Търговище за 2012 г., в цифри
2013-01-14
На старт е проект по ОП „Околна среда” за рехабилитация на ВиК – мрежите в Търговище
2013-01-11
В библиотеката - представяне на ученическия клуб "Нашата общност"
2013-01-10
За трактора, който не се оказа ценен за България
2013-01-09
Условия за безпрепятствено упражняване правото на глас по време на референдума
2013-01-09
"Спортуваме и информираме"
2013-01-08
Издаден е акт за лепене на рекламни материали на нерегламентирани места из града
2013-01-07
Община Търговище с нов заместник-кмет
2013-01-06
В село Алваново са готови да пресъздадат обичая "Къпане на зетьове" на Ивановден
2013-01-05
Богоявление в Търговище
2013-01-04
Информационен лист за референдума
2013-01-03
2012 г. безспорно бе най-тежката година
2013-01-02
849 деца са родени в Търговище през 2012 г.
АРХИВ
  2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
 2013-12
 2013-11
 2013-10
 2013-09
 2013-08
 2013-07
 2013-06
 2013-05
 2013-04
 2013-03
 2013-02
 2013-01
     31-01-2013
    Утвърдени са цените за участие в Изложение - Търговище 2013

     30-01-2013
    "С благодарност за дарители"

     29-01-2013
    Община Търговище е с нов директор на дирекция „Инвестиции, екология и ТСУ”

     29-01-2013
    Търговище чества 135 години от своето Освобождение

     29-01-2013
    Поздрав за Освобождението на Търговище

     28-01-2013
    Пореден случай на хвърлен в реката контейнер

     28-01-2013
    В подготовка на базара на мартеници в Търговище

     28-01-2013
    Анкетно проучване във връзка с Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Търговище

     27-01-2013
    Активност за референдума на 27 януари 2013 г.

     24-01-2013
    На вниманието на нашите съграждани!

     23-01-2013
    Изложба "Когато се раждаше свободата"

     22-01-2013
    Кметът д-р Красимир Мирев награди изявените спортисти на общината

     22-01-2013
    Продължава одисеята с "изхвърлените" контейнери в реката

     22-01-2013
    Отново за движението по ж.п. прелеза в с. Ловец

     21-01-2013
    Търговище в подготовка да посрещне 135-та годишнина от своето Освобождение

     20-01-2013
    Силен интерес към проява на ОИЦ - Търговище

     18-01-2013
    Предстои обществено обсъждане за "Набуко"

     16-01-2013
    Разглеждане на изложбата за митрополит Андрей до 22 януари

     15-01-2013
    Контролната дейност на Община Търговище за 2012 г., в цифри

     14-01-2013
    На старт е проект по ОП „Околна среда” за рехабилитация на ВиК – мрежите в Търговище

     11-01-2013
    В библиотеката - представяне на ученическия клуб "Нашата общност"

     10-01-2013
    За трактора, който не се оказа ценен за България

     09-01-2013
    Условия за безпрепятствено упражняване правото на глас по време на референдума

     09-01-2013
    "Спортуваме и информираме"

     08-01-2013
    Издаден е акт за лепене на рекламни материали на нерегламентирани места из града

     07-01-2013
    Община Търговище с нов заместник-кмет

     06-01-2013
    В село Алваново са готови да пресъздадат обичая "Къпане на зетьове" на Ивановден

     05-01-2013
    Богоявление в Търговище

     04-01-2013
    Информационен лист за референдума

     03-01-2013
    2012 г. безспорно бе най-тежката година

     02-01-2013
    849 деца са родени в Търговище през 2012 г.

2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com