TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Понеделник, 03 август 2020 /
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.
НОВИНИ от 2016-02-18

 ОТЧЕТ ЗА ПЪРВИТЕ 100 ДНИ ОТ МАНДАТА НА КМЕТА Д-Р ДАРИН ДИМИТРОВ И ЕКИПА МУ

 

На пресконференция, на 18.02.2016г., кметът д-р Дарин Димитров и неговият екип представиха отчет и направиха равносметка на свършеното през първите 100 дни от своето управление. Очертани бяха близките цели и направления, които стоят на дневен ред за реализация. В пресконференцията взеха участие заместник-кметове Емине Якубова, Валентин Велчев, Митко Панайотов и Диян Дечев, секретарят на Община Търговище Христалина Халачева.

Кметът посочи основните направления, по които е работено:

 • ·         Приключихме проекта за водния цикъл. Има разрешение за въвеждане  в експлоатация и предстои предаване на обекта на ВиК – Търговище. Общата стойност на проекта „Рехабилитация на ВиК-мрежите на град  Търговище” е в размер на 10 млн. 617 хил. 195 лв. без ДДС. Изградени са над  25 км. водопроводна мрежа и близо 9 км. канализация.
 • ·         Работим за продължаване живота на Регионалното депо за твърди битови отпадъци. След проведени разговори с Община Попово ни дадоха уверение, че ще стартират предварителното сепариране на смесените битови отпадъци. Така обемът на сметта, която постъпва в депото от Попово, ще бъде намален с близо 50 на сто, а това ще доведе до удължаване времето за неговата експлоатация.
 • ·         Подобрихме достъпа до общинската администрация за хората с увреждания с монтиране на допълнително съоръжение на централния вход на Общината. Самият централен вход до момента не позволяваше преминаването на инвалидни и детски колички през него.

·         Предприехме стъпки за продължаване на новите здравни и социални услуги, открити в Комплекса за здравно-социални услуги и Общностния център за деца и семейства.

 • ·         Работим активно по Инвестиционната програма по Оперативна програма /ОП/ „Региони в растеж” на Община Търговище. Списъкът е  внесен за одобрение в МРРБ. 
 • ·         Актуализирахме Общинския план за развитие на общината до 2020 г., включвайки в него обектите по ОП „Региони в растеж“.
 • ·         Община Търговище осигури заетост на 55 безработни в селата, на възраст до 29 години, които са ангажирани за 6 месеца, до края на юли 2016 г. Финансирането е от ОП „Развитие на човешките ресурси”.
 • ·         Стартирахме два нови социални проекта по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 г.“  Това са проектите: „Нови хоризонти“,  който е процедура за кандидатстване. По този проект ще бъдат назначени  социални и домашни помощници и лични асистенти. Те ще обгрижват 90 потребители, които не могат да се обслужват сами. Другият проект e „Приеми ме 2015“, за продължаване на приемната грижа в Търговище.
 • ·         Почистени са близо 500 шахти и три линейни оттока от наноси и наслагани материали. Това стана в рамките на месец по график, който е обявен в сайта на Община Търговище. Работата на БКС  - Търговище с почистването продължава. Близо 1 300 е общият брой на шахтите в града. Продължава почистването на улиците от инертни материали.
 • ·         В ход е подготовката на 239-ия  традиционния пролетен панаир „Изложение – Търговище 2016“, който ще бъде от 9 до 15 май тази година и Празника на града – 14 май. Предстои утвърждаване от Общинския съвет на цените за предоставяне на услугата за изложителите. 
 • ·         Проучваме възможности за осигуряване на допълнителен финансов ресурс за мащабно асфалтиране на улиците в Търговище. Това може да стане чрез заем. 
 • ·         Ще засилим контрола и ще налагаме санкции за  непредвидени разкопавания на улиците по „Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за извършване разкопаване на тротоари, улични настилки и зелени площи на територията на община Търговище“.
 • ·         Правим проверка за висящите кабели и след нея ще преминем и към премахване на незаконните, които са монтирани от различни оператори. Това ще стане на база Наредба от 2012 г., съгласно която, в населени места над 10 хил. жители, комуникациите трябва да бъдат положени подземно. Ще проведем среща с операторите, за да обсъдим проблема.
 • ·         Отправили сме искане за 2 млн. лв.   към Министерството на финансите за належащи ремонти на залите в Учебно-тренировъчния център и за прохода „Катрафилов“. Надяваме се нужните средства да бъдат включени в бюджета като целева субсидия.
 • ·         Планираме спешен ремонт на сградата на Земеделската банка в Търговище за над 3 хил. лв. Изготвена е количествено-стойностна сметка за временна конструкция и за спиране на течовете.
 • ·         Към днешна дата 23 са Сдруженията на собствениците по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, 15 са сключените договори между Сдруженията и Община Търговище. 18 договора са подписани за целево финансиране между нас, областния управител и Българската банка за развитие. Финализирани са обществени поръчки по две обособени позиции – за установяване на технически характеристики и изготвяне на технически паспорт и за обследване на енергийната ефективност. В края на януари имаме подписани 13 договора с избраните изпълнители за установяване на техническите характеристики, предстоят още толкова за обследване на енергийната ефективност. През април ще бъде разработена и обявена обществена поръчка за инженеринг+проектиране+СМР, която ще обхване всички одобрени сгради в община Търговище по програмата. 
 • ·         В ход са срещи с представители на бизнеса в града, за укрепване на сътрудничеството, в търсене на нови възможности за партньорство и реализиране на общи идеи и програми, насочени към хората от общността. Такава среща проведохме с „Хан Крум“ – Терем и „Екокомерс“.
 • ·         Предстои експертен съвет за приемане на Общия устройствен план на Търговище на 23 февруари 2016 г.
 • ·         Ще предложим на Общинския съвет докладна за повишаване с 10% заплатите на кметовете и кметските наместници, на база направените разчети по бюджета  във  фонд „Работна заплата“. Ще бъдат повишени възнагражденията и на общинските служители.
 • ·         Планираме конкурс за текст на химн на Търговище, който да бъде готов за изпълнение на тържествената сесия в Деня на града – 14 май. В Наредбата за символиката на Община Търговище тази част стои неуточнена. 
 • ·         Планираме създаването на Обществен консултативен съвет към кмета и ръководството на общината, в който да включим експерти по различни направления, граждани, неправителствени организации, за да обсъждаме и намираме по-бързо решение на важни проблеми. Предстои да изготвим  правилата и структурата на съвета.
 • ·         Работим по цялостно обновяване на сайта на Община Търговище. 
 • ·         Сформираме работна група от общинската администрация и компетентни институции по проблема с бездомните кучета и приюта. Проведохме среща с природозащитна организация за съвместни действия. Предстои цялостен анализ и оценка на ситуацията и набелязване на серия от мерки по проблема. 
 • ·         За „Драката” и другите обособени зони извън регулация ще бъдат търсени възможни средства и начини за решаване проблемите на живущите там за редовно и навременно снегопочистване, сметосъбиране и извозване, плащане на такса битови отпадъци. Предстоят срещи по места.
 • В търсене на нови финансови източници за приходи Община Търговище предлага  изменения и допълнения в Наредбата за базисните цени при отдаване под наем на общинско имущество, които ще влязат за обсъждане на сесия на Общинския съвет.
 •    Текущите ремонти по улиците в Търговище се очаква да започнат през март 2016 г., след отваряне  на асфалтовите бази. Предвидено е „изкърпване“ на всички повредени участъци по мрежата и участъци на 15 улици.
 • ·         Запазва се стабилното финансово състояние на Община Търговище. Събираемостта на местните данъци и такси към 18 февруари 2016 г. е 9,3 на сто. Насочват се усилията към събиране на просрочените вземания.
 • ·         Провеждат се срещи с предприемачи и ръководства на предприятия - за укрепване на сътрудничеството, в търсене на нови възможности за партньорство и реализиране на общи идеи и програми, насочени към хората от общността.

 


2016-03-02
Кметът на Търговище подписа Споразумение за реализиране на инвестиционната програма
2016-03-02
Кметът на Търговище поздрави „Мебел Стил” за разкриването на нови работни места
2016-03-02
Честит национален празник!
2016-03-02
Историята помни...
2016-03-01
Започва спешно почистване на речните корита от отпадъци
2016-03-01
Обявиха победителите в националния конкурс за мартеници на читалището в Стража
2016-03-01
Честита баба Марта от Община Търговище!
2016-03-01
Деца поздравиха Община Търговище за 1 март
2016-02-29
Мартеница за кмета от Дневния дом за възрастни хора в Търговище
2016-02-29
25 нарушения на реда и хигиената през февруари 2016 г.
2016-02-26
Трети март в Търговище
2016-02-26
Секретарят на Общината поздрави новоизбрания председател на Съюза на пенсионерите в Търговище
2016-02-25
Секретарят на Общината проведе работна среща с кметския съвет на селата
2016-02-24
485 мартеници участват в конкурса на читалището в село Стража
2016-02-24
Разширяват видеоконтрола в Търговище
2016-02-23
Кметът на Търговище и председателят на Общински съвет участват в заседание на Сдружението на общините
2016-02-23
Почистването на шахтите продължава
2016-02-22
Стартира традиционният базар за продажба на мартеници в Търговище
2016-02-19
Търговище отбеляза 143 години от обесването на Васил Левски
2016-02-19
Приютът за кучета вече е достъпен за граждани
2016-02-19
Образованието пред сериозно изпитание
2016-02-18
1100 лв. похарчи Община Търговище за почистване на „Драката”
2016-02-18
Община Търговище събра 9,3% от планираните местни приходи
2016-02-18
Отчет за първите 100 дни от мандата на кмета д-р Дарин Димитров и екипа му
2016-02-17
Кметът на Търговище посети "ТЕРЕМ"
2016-02-17
Ученическият парламент дари "добринки" на кмета и неговия екип
2016-02-15
Поклон пред делото на Апостола!
2016-02-15
Община Търговище със заместник-кмет по "Устройство на територията"
2016-02-14
Честит празник на лозарите!
2016-02-13
Кметът преряза лентата на търговски комплекс, осигурил 100 работни места
2016-02-13
Кметът поздрави Кукления театър за 40-та му годишнина
2016-02-12
Читалището в Стража организира национален конкурс за мартеници
2016-02-11
Кметът на Търговище участва в заседание на Комисия по здравеопазване на Сдружението на общините
2016-02-11
Избраха кмета на Търговище за председател на Комисията по здравеопазване на Сдружението на общините
2016-02-10
Граждани предлагат партньорство за кучешкия приют
2016-02-10
Кметът д-р Дарин Димитров бе гост на пчеларите от община Търговище
2016-02-10
Подготвят нова програма за развитие на туризма в общината
2016-02-09
Община Търговище съдейства за настаняването в дом на възрастен и болен самотник
2016-02-08
Предстои традиционен базар за продажба на мартеници
2016-02-05
Кметът поздрави писателя Неда Антонова за трилогията „Възкресените“
2016-02-05
Община Търговище осигури заетост на 55 млади безработни
2016-02-04
Удължава се експлоатацията на регионалното депо за отпадъци
2016-02-04
62 предупреждения за почистване са издадени през януари
2016-02-03
Община Търговище с улеснен достъп за хора с увреждания
АРХИВ
  2020
2019
2018
2017
2016
 2016-12
 2016-11
 2016-10
 2016-09
 2016-08
 2016-07
 2016-06
 2016-05
 2016-04
 2016-03
 2016-02
     02-03-2016
    Кметът на Търговище поздрави „Мебел Стил” за разкриването на нови работни места

     02-03-2016
    Честит национален празник!

     02-03-2016
    Историята помни...

     02-03-2016
    Кметът на Търговище подписа Споразумение за реализиране на инвестиционната програма

     01-03-2016
    Обявиха победителите в националния конкурс за мартеници на читалището в Стража

     01-03-2016
    Деца поздравиха Община Търговище за 1 март

     01-03-2016
    Честита баба Марта от Община Търговище!

     01-03-2016
    Започва спешно почистване на речните корита от отпадъци

     29-02-2016
    25 нарушения на реда и хигиената през февруари 2016 г.

     29-02-2016
    Мартеница за кмета от Дневния дом за възрастни хора в Търговище

     26-02-2016
    Секретарят на Общината поздрави новоизбрания председател на Съюза на пенсионерите в Търговище

     26-02-2016
    Трети март в Търговище

     25-02-2016
    Секретарят на Общината проведе работна среща с кметския съвет на селата

     24-02-2016
    Разширяват видеоконтрола в Търговище

     24-02-2016
    485 мартеници участват в конкурса на читалището в село Стража

     23-02-2016
    Кметът на Търговище и председателят на Общински съвет участват в заседание на Сдружението на общините

     23-02-2016
    Почистването на шахтите продължава

     22-02-2016
    Стартира традиционният базар за продажба на мартеници в Търговище

     19-02-2016
    Приютът за кучета вече е достъпен за граждани

     19-02-2016
    Търговище отбеляза 143 години от обесването на Васил Левски

     19-02-2016
    Образованието пред сериозно изпитание

     18-02-2016
    Община Търговище събра 9,3% от планираните местни приходи

     18-02-2016
    1100 лв. похарчи Община Търговище за почистване на „Драката”

     18-02-2016
    Отчет за първите 100 дни от мандата на кмета д-р Дарин Димитров и екипа му

     17-02-2016
    Ученическият парламент дари "добринки" на кмета и неговия екип

     17-02-2016
    Кметът на Търговище посети "ТЕРЕМ"

     15-02-2016
    Община Търговище със заместник-кмет по "Устройство на територията"

     15-02-2016
    Поклон пред делото на Апостола!

     14-02-2016
    Честит празник на лозарите!

     13-02-2016
    Кметът поздрави Кукления театър за 40-та му годишнина

     13-02-2016
    Кметът преряза лентата на търговски комплекс, осигурил 100 работни места

     12-02-2016
    Читалището в Стража организира национален конкурс за мартеници

     11-02-2016
    Избраха кмета на Търговище за председател на Комисията по здравеопазване на Сдружението на общините

     11-02-2016
    Кметът на Търговище участва в заседание на Комисия по здравеопазване на Сдружението на общините

     10-02-2016
    Граждани предлагат партньорство за кучешкия приют

     10-02-2016
    Подготвят нова програма за развитие на туризма в общината

     10-02-2016
    Кметът д-р Дарин Димитров бе гост на пчеларите от община Търговище

     09-02-2016
    Община Търговище съдейства за настаняването в дом на възрастен и болен самотник

     08-02-2016
    Предстои традиционен базар за продажба на мартеници

     05-02-2016
    Община Търговище осигури заетост на 55 млади безработни

     05-02-2016
    Кметът поздрави писателя Неда Антонова за трилогията „Възкресените“

     04-02-2016
    Удължава се експлоатацията на регионалното депо за отпадъци

     04-02-2016
    62 предупреждения за почистване са издадени през януари

     03-02-2016
    Община Търговище с улеснен достъп за хора с увреждания

 2016-01
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com