TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Сряда, 23 януари 2019 /
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.
НОВИНИ от 2016-11-04

 Община Търговище обявява отново поръчката за саниране на жилищните сгради с коригирани референтни стойности

 

     Обществената поръчка за санирането на жилищните сгради в Търговище, с коригираните референтни стойности, днес е изпратена в Агенцията за обществени поръчки (АОП) за задължителен контрол чрез случаен избор. До дни предстои повторното обявяване, след като откритата процедура беше прекратена по независещи от Общината причини, във връзка с намаляването на референтните стойности за допустимите дейности при изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

       По повод тиражираните в някои медии спекулации, почиващи на непознаване на нормативната база и боравещи със свободна интерпретация и злоупотреба с фактите, Община Търговище припомня хронологията по обявяването на процедурата и наложилите се в последствие действия.

     Откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР за обновяване на обекти в гр. Търговище по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, включително упражняване на авторски надзор, по 15 обособени позиции” е изпратена за задължителен контрол чрез случаен избор на 13.09.2016 г. в Агенцията за обществени поръчки (АОП). На 20.09.2016г. Обявлението за обществената поръчка е публикувано в Регистъра на обществените поръчки на АОП, а на 22.09.2016 г. и в „Официален вестник” на Европейския съюз.

    Срокът за подаване на офертите за саниране на 17 жилищни обекта, които са в 15 обособени позиции, беше 25.10.2016г. Прогнозната обща стойност  - 15 633 820 лева без ДДС.

     На 05.10.2016 г., в сайта на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, беше публикувана Таблица с актуализирани референтни стойности за допустимите дейности при изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, в сила от 10.10.2016 г.  Стойностите бяха намалени с 25 %, с указание те да бъдат приложени и при обявените поръчки, за които не са изтекли сроковете за получаване на оферти, което засегна и поръчката на Община Търговище. Беше дадено указание стойностите да се изменят по реда на чл. 100 от Закона за обществените поръчки. Според текстовете му, възложителят може да направи промени в условията на процедурата в 14-дневен срок от публикуването на обявлението за откриване на процедурата по поръчката в Регистъра на обществените поръчки.

    Към датата на публикуване на промените референтни стойности, бяха изминали 15 дни от обявяването на процедурата за санирането в Търговище, което съгласно изискванията на ЗОП, не позволи коригиране на документацията, респективно на стойностите и наложи прекратяване на откритата процедура.

В периода до 20.10.2016г. Община Търговище търсеше всякакви законови възможности, включително и запитвания до Министерството на регионалното развитие и благоустройството, за да не се стигне до прекратяване.

           Ако Община Търговище не беше предприела това действие, то тогава тя трябваше да поеме от бюджета си разликата между предишните и коригираните стойности, която е в размер на приблизително 2 400 000 лв. без ДДС, които щяха да натоварят бюджета.

 Както е известно, Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради осигурява всички необходими средства за саниране и при това положение компенсирането на разликите в цените със  средства от бюджета на Община Търговище би било разхищение на финансов ресурс, което подлежи на санкции и ще засегне обществения интерес.

           Основанието за прекратяване на откритата процедура е по чл. 110, ал. 1, т. 8, предложение второ от ЗОП:”Поради частична невъзможност за осигуряване на финансиране за изпълнението на обществената поръчка, настъпила поради причини, които възложителят не е могъл да предвиди”.  Тези основания са посочени и в мотивите на Решението за прекратяване на откритата процедура за възлагане на обществената поръчка, което е публикувано на сайта на Община Търговище. 

Относно спекулациите за забавяне на дейностите по стартиране на санирането на жилищните сгради ръководството на Общината държи да уточни, че: Обследването за установяване на техническите характеристики и изготвяне на техническите паспорти на 13 сгради приключи в началото на февруари 2016 г. През март беше финализирано обследването за енергийна ефективност на същите сгради. За последните 4 обекта, за които имаше обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията, процедурите приключиха през юли-август.

През юли 2016 започна разработването на   обществената поръчка за инженеринг, която стартира през септември и бе прекратена по независещи от Общината причини.

         Ръководството на Общината прави възможното да навакса пропуските в работата по подготовка и реализацията на процедурите за саниране на жилищните сгради по Националната програма, като съблюдава законовите срокове и процедури и неотклонно следва обществения интерес. Фактът, че едва 17 жилищни обекта (блокове и отделни входове) са се включили в програмата е извън правомощията на настоящото ръководство, тъй като кандидатстването и подготовката на документите е извършено в периода февруари – ноември 2015 г.


2016-12-01
Общински кризисен център в Търговище приема бездомници в студа
2016-11-30
Доставиха ново професионално оборудване за „Социалния патронаж” в Търговище Ново професионално оборудване достави и монтира по
2016-11-30
Коледната украса на Търговище ще светне на 6 декември 2016 г.
2016-11-30
Младежки хепънинг на 1 декември в Търговище
2016-11-29
Община Търговище връща в градините половината от таксите за осигуряване на материали и консумативи
2016-11-29
Община Търговище дава терен за нов Център за спешна медицинска помощ
2016-11-26
Кметът посети Националната изложба за гълъби в Търговище
2016-11-25
Кметът награди за най-успешните читалища в община Търговище
2016-11-24
Вандали повредиха 2 от фигурите на делфини в градския шадраван
2016-11-24
Международна изложба "Духът на акварела"
2016-11-23
Кметът на Търговище направи публичен отчет за първата година от мандата си
2016-11-21
Затварят за движение ул. "Никола Симов" за обезопасяване на дърветата
2016-11-21
Кметът на Търговище кани гражданите на публичен отчет за 1 година управление
2016-11-18
Бюджетният резерв на Община Търговище се разходва публично и прозрачно
2016-11-17
Националната фолклорна среща „Мост между поколенията” ще се проведе в Търговище
2016-11-17
6 ученици станаха мениджъри за един ден в Община Търговище
2016-11-14
Изложба графики от фонда на ХГ "Никола Маринов" - "Да си спомним за Стоян Стоянов - Течи"
2016-11-14
На 13 230 141 лева възлиза прогнозната стойност на санирането в Търговище по новата поръчка Община Търговище отново обяви про
2016-11-14
Държавен куклен театър - Търговище представя "Камъкът и коларите"
2016-11-14
Започна есенният ремонт на общинската пътна мрежа
2016-11-13
11,97% е активността на втори тур в община Търговище
2016-11-13
25,70% стигна активността в община Търговище
2016-11-13
39,22% стигна активността в община Търговище
2016-11-11
Всички училища и детските градини в Търговище се хранят според изискванията на БДС
2016-11-11
Кметът на Търговище проведе работна среща с инвестиционен консултант от Китай
2016-11-08
Започна чистене на коритото на река Сива
2016-11-07
Кметът поздрави ръководителите на Балетна формация „Търговище” за наградата „Кристална лира”
2016-11-07
Започна спешен авариен ремонт на Земеделска банка в Търговище
2016-11-06
45,40% е активността на изборите за президент в община Търговище към 17 часа
2016-11-06
Избирателна активност за избор на президент и национален референдум към 13-13,30 часа на 6 ноември 2016 г.
2016-11-06
692 избиратели от община Търговище ще гласуват за първи път
2016-11-06
По-висока изборна активност в община Търговище
2016-11-05
В 105 секции ще се гласува на територията на община Търговище
2016-11-05
Кметът поднесе венец пред Войнишкия паметник в Търговище
2016-11-04
Община Търговище обявява отново поръчката за саниране на жилищните сгради с коригирани референтни стойности
2016-11-04
Община Търговище проведе среща с училищни психолози и педагогически съветници
2016-11-04
Покана за поднасяне цветя и венци пред Войнишкия паметник в Търговище
2016-11-03
Община Търговище създава публичен регистър на детските градини и Центъра за подкрепа за личностно развитие
2016-11-01
Кметът обяви конкурс за текст на химн на Община Търговище
АРХИВ
  2019
2018
2017
2016
 2016-12
 2016-11
     01-12-2016
    Общински кризисен център в Търговище приема бездомници в студа

     30-11-2016
    Младежки хепънинг на 1 декември в Търговище

     30-11-2016
    Коледната украса на Търговище ще светне на 6 декември 2016 г.

     30-11-2016
    Доставиха ново професионално оборудване за „Социалния патронаж” в Търговище Ново професионално оборудване достави и монтира по

     29-11-2016
    Община Търговище дава терен за нов Център за спешна медицинска помощ

     29-11-2016
    Община Търговище връща в градините половината от таксите за осигуряване на материали и консумативи

     26-11-2016
    Кметът посети Националната изложба за гълъби в Търговище

     25-11-2016
    Кметът награди за най-успешните читалища в община Търговище

     24-11-2016
    Вандали повредиха 2 от фигурите на делфини в градския шадраван

     24-11-2016
    Международна изложба "Духът на акварела"

     23-11-2016
    Кметът на Търговище направи публичен отчет за първата година от мандата си

     21-11-2016
    Затварят за движение ул. "Никола Симов" за обезопасяване на дърветата

     21-11-2016
    Кметът на Търговище кани гражданите на публичен отчет за 1 година управление

     18-11-2016
    Бюджетният резерв на Община Търговище се разходва публично и прозрачно

     17-11-2016
    6 ученици станаха мениджъри за един ден в Община Търговище

     17-11-2016
    Националната фолклорна среща „Мост между поколенията” ще се проведе в Търговище

     14-11-2016
    Изложба графики от фонда на ХГ "Никола Маринов" - "Да си спомним за Стоян Стоянов - Течи"

     14-11-2016
    Държавен куклен театър - Търговище представя "Камъкът и коларите"

     14-11-2016
    Започна есенният ремонт на общинската пътна мрежа

     14-11-2016
    На 13 230 141 лева възлиза прогнозната стойност на санирането в Търговище по новата поръчка Община Търговище отново обяви про

     13-11-2016
    39,22% стигна активността в община Търговище

     13-11-2016
    25,70% стигна активността в община Търговище

     13-11-2016
    11,97% е активността на втори тур в община Търговище

     11-11-2016
    Всички училища и детските градини в Търговище се хранят според изискванията на БДС

     11-11-2016
    Кметът на Търговище проведе работна среща с инвестиционен консултант от Китай

     08-11-2016
    Започна чистене на коритото на река Сива

     07-11-2016
    Кметът поздрави ръководителите на Балетна формация „Търговище” за наградата „Кристална лира”

     07-11-2016
    Започна спешен авариен ремонт на Земеделска банка в Търговище

     06-11-2016
    45,40% е активността на изборите за президент в община Търговище към 17 часа

     06-11-2016
    Избирателна активност за избор на президент и национален референдум към 13-13,30 часа на 6 ноември 2016 г.

     06-11-2016
    По-висока изборна активност в община Търговище

     06-11-2016
    692 избиратели от община Търговище ще гласуват за първи път

     05-11-2016
    В 105 секции ще се гласува на територията на община Търговище

     05-11-2016
    Кметът поднесе венец пред Войнишкия паметник в Търговище

     04-11-2016
    Община Търговище обявява отново поръчката за саниране на жилищните сгради с коригирани референтни стойности

     04-11-2016
    Покана за поднасяне цветя и венци пред Войнишкия паметник в Търговище

     04-11-2016
    Община Търговище проведе среща с училищни психолози и педагогически съветници

     03-11-2016
    Община Търговище създава публичен регистър на детските градини и Центъра за подкрепа за личностно развитие

     01-11-2016
    Кметът обяви конкурс за текст на химн на Община Търговище

 2016-10
 2016-09
 2016-08
 2016-07
 2016-06
 2016-05
 2016-04
 2016-03
 2016-02
 2016-01
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com