TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Петък, 05 март 2021 /
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.
НОВИНИ от 2019-08-13

Община Търговище започва подбор на персонал и потребители по проект „Патронажна грижа“

Община Търговище започва процедура за подбор на персонал за почасово предоставяне на мобилни здравно-социални услуги и на потребители по проект „Патронажна грижа в община Търговище“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

По проекта ще бъдат назначени двама социални работници, двама рехабилитатори, пет медицински сестри, седем домашни помощници и психолог. Те ще оказват съдействие до 2 часа на ден на възрастни и хора с увреждания, които имат затруднения със самообслужването и излизането от домовете си.

За длъжността „социален работник“ се изисква висше образование, степен „бакалавър“, с професионално направление „Социални дейности” или  „Социална педагогика”.

Изискванията за длъжността „психолог“ са висше образование, степен „бакалавър“.

За рехабилитаторите се изисква степен “професионален бакалавър”.

Медицинските сестри трябва да са с образователно-квалификационна степен „специалист” или „бакалавър“, с професионално направление/специалност „Медицинска сестра“ или „Медицински фелдшер“.

Кандидатите за домашни помощници трябва да имат завършено най-малко средно образование.

За всички длъжности опитът в сферата на социалните услуги е предимство. 

Желаещите да участват в процедурата трябва да подадат документи на гишета № 5 и № 6 в Центъра за административно обслужване на Общината (ЦАО). Срокът е 5 септември. С одобрените по документи кандидати ще се проведе и интервю.

Изискванията за заемане на всяка длъжност и необходимите за кандидатстване документи са публикувани в уебсайта на Община Търговище, като могат да бъдат получени и в ЦАО.

Определеният по програмата брой на потребителите за Търговище пък е 118. Това могат да са: хора над 65 г., с ограничения или невъзможност за самообслужване; лица с валидно експертно решение на ТЕЛК; лица с хронични заболявания, нуждаещи се от продължително наблюдение и здравни грижи; лица след оперативна интервенция и след хоспитализация, нуждаещи се от краткосрочно наблюдение и здравни грижи и техните семейства; самотно живеещи тежко болни лица.

Кандидатите могат да подават документи в срок до 13 септември в ЦАО. Освен заявление, те трябва да приложат и медицински документи, удостоверяващи здравословното им състояние.

На всички лица, подали заявления, ще бъде извършена индивидуална оценка на потребностите, чрез посещение в дома им. На база оценките ще се изготви окончателен списък на одобрените потребители за включване в проекта.

Предоставянето на услугата ще започне през есента на 2019 г. Продължителността на проекта е 12 месеца, а общата му стойност е близо 314 хил. лв.

Подробна информация за проекта може да бъде получена на тел.: 0601/6 87 39 в Община Търговище. Образци на документите за кандидатстване са публикувани на адрес: https://www.targovishte.bg/index.php?nav=372

 


2019-08-28
Обработват чинарите в Търговище срещу вредителя дантелена дървеница
2019-08-26
Започва набирането на проекти по Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност
2019-08-23
Община Търговище ще дофинансира 2 паралелки с по-малко от 10 ученици в училището в Драгановец
2019-08-22
Общинските търговски дружества в Търговище запазват размера на печалбата си
2019-08-21
От октомври започва предоставянето на патронажна грижа в Търговище
2019-08-19
630 нови дървета са засадени от Община Търговище през последните две години
2019-08-19
Партиите и коалициите не постигнаха съгласие за състава на Общинската избирателна комисия
2019-08-15
Представиха годишния отчет за изпълнението на общинския бюджет
2019-08-13
Община Търговище започва подбор на персонал и потребители по проект „Патронажна грижа“
2019-08-13
Кметът на Търговище свиква консултации за състава на Общинската избирателна комисия
2019-08-12
Представят отчета за изпълнението на общинския бюджет и средствата от Европейския съюз за 2018 г.
2019-08-11
Честит празник на всички съграждани, почитащи Курбан Байрам!
2019-08-02
Монтиран е пешеходен светофар на ул. „Хаджи Димитър“
2019-08-02
270 дка са планирани за косене през август в Търговище
2019-08-01
Започва почистване на коритата на реките Врана и Сива
АРХИВ
  2021
2020
2019
 2019-12
 2019-11
 2019-10
 2019-09
 2019-08
     28-08-2019
    Обработват чинарите в Търговище срещу вредителя дантелена дървеница

     26-08-2019
    Започва набирането на проекти по Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност

     23-08-2019
    Община Търговище ще дофинансира 2 паралелки с по-малко от 10 ученици в училището в Драгановец

     22-08-2019
    Общинските търговски дружества в Търговище запазват размера на печалбата си

     21-08-2019
    От октомври започва предоставянето на патронажна грижа в Търговище

     19-08-2019
    Партиите и коалициите не постигнаха съгласие за състава на Общинската избирателна комисия

     19-08-2019
    630 нови дървета са засадени от Община Търговище през последните две години

     15-08-2019
    Представиха годишния отчет за изпълнението на общинския бюджет

     13-08-2019
    Община Търговище започва подбор на персонал и потребители по проект „Патронажна грижа“

     13-08-2019
    Кметът на Търговище свиква консултации за състава на Общинската избирателна комисия

     12-08-2019
    Представят отчета за изпълнението на общинския бюджет и средствата от Европейския съюз за 2018 г.

     11-08-2019
    Честит празник на всички съграждани, почитащи Курбан Байрам!

     02-08-2019
    Монтиран е пешеходен светофар на ул. „Хаджи Димитър“

     02-08-2019
    270 дка са планирани за косене през август в Търговище

     01-08-2019
    Започва почистване на коритата на реките Врана и Сива

 2019-07
 2019-06
 2019-05
 2019-04
 2019-03
 2019-02
 2019-01
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com