TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Понеделник, 19 април 2021 /
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.
НОВИНИ от 2021-04-14

Община Търговище публикува проект на наредба за публичните предприятия с общинско участие

Проект на нова Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на Община Търговище в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала е публикуван за обществено обсъждане.

Проектът е изготвен в изпълнение на Закона за публичните предприятия. Целта е да се създаде нормативна рамка за дейността на публичните предприятия и общинските търговски дружества, да се въведат стандарти за добро управление, ред и начин за провеждане на конкурси за избор на органи на управление и задължения за прозрачност на дейността им.

Проектът на Наредбата предвижда създаване на професионални и независими органи на управление на публичните общински предприятия. Зададен е регламент за подбор, номиниране и назначаване на членовете на органи за управление и контрол в едноличните публични общински предприятия. Разработена е и методика за определяне на възнагражденията им, обвързана с резултатите.

Предвижда се в състава на надзорните съвети и съветите на директорите да се включват независими членове. Те следва да са не по-малко от една трета, но не повече от една втора от състава.

Заложено е и разработване на общинска политика в областта на публичните предприятия и механизъм за определяне на конкретни цели. Политиката се приема от Общинския съвет и трябва да съдържа обосновка на причините общината да има участие в публичните предприятия, както и на целите на това участие.

Проектът на Наредба е публикуван в уебсайта на Община Търговище и в Портала за обществени консултации на Министерския съвет: https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6014

Предложения и становища се приемат в срок до 14 май, на e-mail: obshtina@targovishte.bg, в Центъра за административно обслужване на Общината, както и на Портала за обществени консултации.

 

 

 

 


2020-03-31
Община Търговище ще кандидатства с проект за създаване на Център за социална рехабилитация и интеграция
2020-03-27
Община Търговище осигурява средства за приключване на проекта за изграждане на центрове за възрастни и лица с психични разстройс
2020-03-26
Нови промени в разписанието на градския транспорт в Търговище
2020-03-25
Честито Благовещение!
2020-03-25
Заседанието на Общински съвет Търговище ще бъде закрито за граждани
2020-03-25
Преустановява се приемането на нови потребители в специализираните институции и социалните услуги от резидентен тип, делегирана
2020-03-25
Удължава се срокът за кандидатстване в детските ясли
2020-03-24
Проходими са пътищата при зимни условия в община Търговище
2020-03-20
Забранява се събирането на повече от две лица над 60 години в обекти с обществено предназначение
2020-03-20
Община Търговище с нов телефонен номер за подаване на заявка за закупуване на храна и лекарства в почивните дни
2020-03-20
Дезинфекция в Търговище
2020-03-18
Безплатно паркирането на общинските паркинги в Търговище
2020-03-17
Кметовете по места да сигнализират за лица, завърнали се от държави с коронавирус
2020-03-16
Община Търговище организира доставка на храни и лекарства на възрастни и болни хора
2020-03-13
Заповед на кмета за следните противоепидемични мерки на територията на община Търговище
2020-03-13
Чистят от растителност изхода на Търговище в посока Шумен
2020-03-12
Община Търговище препоръчва гражданите да използват електронните услуги на администрацията
2020-03-12
Заповед на кмета за противоепидемичните мерки във връзка с разпространението на COVID-19
2020-03-11
26 акта са съставени на родители, чиито деца не посещават редовно училище
2020-03-09
Започва ремонт по цялата дължина на бул. „Цар Освободител“ в Търговище
2020-03-08
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, Заповед №РД – 01-117/08.03.2020 г на Министъра на здравеопазването във връзка с регистриран
2020-03-04
668 лв. дарение получи Общинският приют за безстопанствени животни
2020-03-04
Безплатни консултации за деца при логопеди организират в Търговище
2020-03-04
Стопани се опитват неправомерно да избегнат плащането на такса „куче“ в Търговище
2020-03-03
Търговище чества Трети март
2020-03-03
Честит Трети март!
2020-03-02
Започва кандидатстването за първа група в детските градини в Търговище
2020-03-01
На 1 март празнуваме Баба Марта, Ден на самодееца и Сирни Заговезни
АРХИВ
  2021
2020
 2020-12
 2020-11
 2020-10
 2020-09
 2020-08
 2020-07
 2020-06
 2020-05
 2020-04
 2020-03
     31-03-2020
    Община Търговище ще кандидатства с проект за създаване на Център за социална рехабилитация и интеграция

     27-03-2020
    Община Търговище осигурява средства за приключване на проекта за изграждане на центрове за възрастни и лица с психични разстройс

     26-03-2020
    Нови промени в разписанието на градския транспорт в Търговище

     25-03-2020
    Преустановява се приемането на нови потребители в специализираните институции и социалните услуги от резидентен тип, делегирана

     25-03-2020
    Заседанието на Общински съвет Търговище ще бъде закрито за граждани

     25-03-2020
    Удължава се срокът за кандидатстване в детските ясли

     25-03-2020
    Честито Благовещение!

     24-03-2020
    Проходими са пътищата при зимни условия в община Търговище

     20-03-2020
    Община Търговище с нов телефонен номер за подаване на заявка за закупуване на храна и лекарства в почивните дни

     20-03-2020
    Забранява се събирането на повече от две лица над 60 години в обекти с обществено предназначение

     20-03-2020
    Дезинфекция в Търговище

     18-03-2020
    Безплатно паркирането на общинските паркинги в Търговище

     17-03-2020
    Кметовете по места да сигнализират за лица, завърнали се от държави с коронавирус

     16-03-2020
    Община Търговище организира доставка на храни и лекарства на възрастни и болни хора

     13-03-2020
    Заповед на кмета за следните противоепидемични мерки на територията на община Търговище

     13-03-2020
    Чистят от растителност изхода на Търговище в посока Шумен

     12-03-2020
    Община Търговище препоръчва гражданите да използват електронните услуги на администрацията

     12-03-2020
    Заповед на кмета за противоепидемичните мерки във връзка с разпространението на COVID-19

     11-03-2020
    26 акта са съставени на родители, чиито деца не посещават редовно училище

     09-03-2020
    Започва ремонт по цялата дължина на бул. „Цар Освободител“ в Търговище

     08-03-2020
    На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, Заповед №РД – 01-117/08.03.2020 г на Министъра на здравеопазването във връзка с регистриран

     04-03-2020
    Безплатни консултации за деца при логопеди организират в Търговище

     04-03-2020
    668 лв. дарение получи Общинският приют за безстопанствени животни

     04-03-2020
    Стопани се опитват неправомерно да избегнат плащането на такса „куче“ в Търговище

     03-03-2020
    Търговище чества Трети март

     03-03-2020
    Честит Трети март!

     02-03-2020
    Започва кандидатстването за първа група в детските градини в Търговище

     01-03-2020
    На 1 март празнуваме Баба Марта, Ден на самодееца и Сирни Заговезни

 2020-02
 2020-01
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com