TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Неделя, 18 април 2021 /
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.
НОВИНИ от 2021-04-14

Община Търговище публикува проект на наредба за публичните предприятия с общинско участие

Проект на нова Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на Община Търговище в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала е публикуван за обществено обсъждане.

Проектът е изготвен в изпълнение на Закона за публичните предприятия. Целта е да се създаде нормативна рамка за дейността на публичните предприятия и общинските търговски дружества, да се въведат стандарти за добро управление, ред и начин за провеждане на конкурси за избор на органи на управление и задължения за прозрачност на дейността им.

Проектът на Наредбата предвижда създаване на професионални и независими органи на управление на публичните общински предприятия. Зададен е регламент за подбор, номиниране и назначаване на членовете на органи за управление и контрол в едноличните публични общински предприятия. Разработена е и методика за определяне на възнагражденията им, обвързана с резултатите.

Предвижда се в състава на надзорните съвети и съветите на директорите да се включват независими членове. Те следва да са не по-малко от една трета, но не повече от една втора от състава.

Заложено е и разработване на общинска политика в областта на публичните предприятия и механизъм за определяне на конкретни цели. Политиката се приема от Общинския съвет и трябва да съдържа обосновка на причините общината да има участие в публичните предприятия, както и на целите на това участие.

Проектът на Наредба е публикуван в уебсайта на Община Търговище и в Портала за обществени консултации на Министерския съвет: https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6014

Предложения и становища се приемат в срок до 14 май, на e-mail: obshtina@targovishte.bg, в Центъра за административно обслужване на Общината, както и на Портала за обществени консултации.

 

 

 

 


2020-08-25
Община Търговище приключва строителните дейности по проект „Алтернатива за живот“
2020-08-25
Кметът обсъди възможностите за изграждане на индустриална зона в Търговище
2020-08-25
Йордан Камджалов дирижира „Девета симфония“ от Лудвиг ван Бетовен в Търговище
2020-08-24
Обявяват нов конкурс за директор на Обединения детски комплекс в Търговище
2020-08-24
Изкърпват общинските пътища и уличната мрежа в Търговище
2020-08-23
Обработват храстовата растителност в Търговище срещу акари
2020-08-20
Нова наредба ще регламентира ползването на общинските спортни обекти
2020-08-19
Духовият оркестър участва в XХІV Празници на духовите оркестри „Дико Илиев” в Оряхово
2020-08-19
Община Търговище обявява търг за отдаване на 1762 дка пасища, мери и ливади
2020-08-17
Община Търговище закупува по проект компютърна техника на ученици от социални услуги
2020-08-12
Временно затварят за движение участък от бул. „Трайко Китанчев“ в Търговище
2020-08-07
Започва да функционира новият светофар до областната болница в Търговище
2020-08-06
В Кралево се проведе обществено обсъждане на проект за нова кариера
2020-08-04
Оросяват улиците в Търговище
2020-08-03
Удължават срока за оферти за концесията на Земеделската банка
АРХИВ
  2021
2020
 2020-12
 2020-11
 2020-10
 2020-09
 2020-08
     25-08-2020
    Община Търговище приключва строителните дейности по проект „Алтернатива за живот“

     25-08-2020
    Кметът обсъди възможностите за изграждане на индустриална зона в Търговище

     25-08-2020
    Йордан Камджалов дирижира „Девета симфония“ от Лудвиг ван Бетовен в Търговище

     24-08-2020
    Обявяват нов конкурс за директор на Обединения детски комплекс в Търговище

     24-08-2020
    Изкърпват общинските пътища и уличната мрежа в Търговище

     23-08-2020
    Обработват храстовата растителност в Търговище срещу акари

     20-08-2020
    Нова наредба ще регламентира ползването на общинските спортни обекти

     19-08-2020
    Духовият оркестър участва в XХІV Празници на духовите оркестри „Дико Илиев” в Оряхово

     19-08-2020
    Община Търговище обявява търг за отдаване на 1762 дка пасища, мери и ливади

     17-08-2020
    Община Търговище закупува по проект компютърна техника на ученици от социални услуги

     12-08-2020
    Временно затварят за движение участък от бул. „Трайко Китанчев“ в Търговище

     07-08-2020
    Започва да функционира новият светофар до областната болница в Търговище

     06-08-2020
    В Кралево се проведе обществено обсъждане на проект за нова кариера

     04-08-2020
    Оросяват улиците в Търговище

     03-08-2020
    Удължават срока за оферти за концесията на Земеделската банка

 2020-07
 2020-06
 2020-05
 2020-04
 2020-03
 2020-02
 2020-01
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com