Д-Р ДАРИН ИВАНОВ ДИМИТРОВ

кмет на община Търговище

  

Дата на раждане: 23.01.1962 г.
Професия: лекар
 

Кмет на община Търговище, избран на 1 ноември 2015 г. Председател на ПК по здравеопазване към НСОРБ.
Народен представител в 42-то и 43 Народно събрание.
Съветник в Общински съвет - Търговище.
Началник на отделение по акушерство и гинекология  в „МБАЛ – Търговище” АД.