Седмицата на Земята 2013 г.

 

Засаждане на цветя и облагородяване на екокъта в училищния двор на Първо СОУ от ученици от екоклуба с ръководител Р. Радославова

 

 

 

 

 

 

 

 


Общински ученически конкурс за изработка на екопано, на тема:"Водата - безценно природно богатство"

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Изработеното табло на тема: "Моят зелен град" от учениците от ПГ по ТХВТ - гр. Търговище

 

 

 

 

 

 

 


 

 Изложба от отпадъчни материали в ЦДГ - с. Вардун, филиал на ЦДГ - с. Търновца

 

 

 

 

 

 

 

 


 Табло за билките и тяхното използване  в района на с. Подгорица 

 

 

 

 

 

 

 


  ЦДГ 5 "Червената шапчица" и  тяхната екоинициатива: "Защо природата е сърдита" (Изработване на указателни табели с наименованията на дървесните видове и поставянето им в двора на ДГ от децата от подготвителна група  - 6 год.)

 

 

 

 

 

 


 Икебани, изработени от учениците на ПГЕС - Търговище

 

 

 

 

 

 

 


 Изложба от рисунки и отпадъчни материали за Деня на Земята от учениците на Второ СОУ - Търговище

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Изложба за Деня на Земята в ОУ - с. Лиляк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 В Четвърто ОУ: Изложба от отпадъчни материали, изложба от снимки на замърсената природа и на рисунки на чистата, ревю на дрехи от отпадъчни материали, засяване на цветя в двора на училището

 

 

 

 

 

 

 

 


 Наградените обекти от конкурса за най-привлекателно междублоково пространство в  Търговище

 Първо място - ул. "Палаузов" 34