НАРЕДБИ  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТЪРГОВИЩЕ
ПРАВИЛНИЦИ  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТЪРГОВИЩЕ

АРХИВ НА НАРЕДБИ И ПРАВИЛНИЦИ

   

    

 Общинска програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета 2012 - 2015 г.


 

Програма за управление на дейностите по отпадъците в община Търговище за периода 2008 – 2013 година /актуализация/, публикувана на 08.10.2009

   

ПРОГРАМА за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти - общинска собственост с участие на местнто население

 

  ПРАВИЛА ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЩИНАТА 

   


 

СТРАТЕГИЯ И ПЛАН ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА МАЛЦИНСТВЕНИТЕ ГРУПИ В ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

 

 


СТРАТЕГИЯ  ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ  В ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

 

2011г. – 2016г