ЗАМЕСТНИК - КМЕТОВЕ НА ОБЩИНАТА
 

 Инж. Митко Панайотов

тел. 0601/6 86 05

 Валентин Велчев

тел. 0601/6 86 68

   
 
   

Рая Матева 

тел. 0601/68 650

 

тел. 0601/6 86 05