ДИРЕКТОРИ НА ДИРЕКЦИИ


инж. ДИМО ДИМОВ

директор на дирекция "Устройство на територията"         

тел: 0601 68651
e-mail:dimov.d@targovishte.bg


ХАЛИМЕ АХМЕДОВА

Директор на дирекция "Икономическо развитие"

тел: 0601 68 712
e-mail:ahmedova.h@targovishte.bg


КОСЬО КОСТОВ

директор на дирекция "Хуманитарни дейности"
телефон: 0601 68 766
e-mail:kostov.k@targovishte.bg