СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

Христалина Халачева

 тел. 0601/68 689