Разделно събиране на отпадъците


Община Търговище има сключен договор с Национална организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки „Екобулпак „ АД от 2006 г. за извършване на дейности по разделно събиране на отпадъци от опаковки.
В системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки е обхванато населението на град Търговище.
Разположени са 180 броя контейнери в 90 точки из града - 90 броя жълти контейнери тип „ Бобър” за хартия, пластмаса и метал и 90 броя контейнери тип „Иглу” за стъкло.