МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Град Търговище (до 1934г.- Ески Джумая) е разположен сред Дунавската хълмиста низина, в северното подножие на Преславските възвишения, по двата бряга на река Врана. Без да блести с изключителни природни или климатични дадености, този район е предпочитано място за обитаване на хората още от най-дълбока древност. Тук се пресичат важни пътища с военно и търговско значение, водещи от дунавските пристанища и вътрешността на равнината към Черно море и от Добруджа през Балкана за Тракия. Затова няма историческа епоха или култура, които да не са оставили своите следи тук.

Проучванията на археолозите от историческия музей дават сигурни данни за трайно уседнал живот по тези места още по време на неолита.

Уникалната култова сцена от Овчарово променя схващанията за духовния живот на праисторическите общества.

Районът е осеян и с тракийски надгробни могили. При проучване на една от тях е открито Кралевското златно съкровище от ранноелинистичната епоха, когато тукашните земи са част от територията на голям гетски политически център.

Голяма научна стойност имат и светилището на Аполон, гробницата до с. Люблен и останките от римски вили и пътища.

Крепостите в Търговищкия пролом и при Долна Кабда, както и няколкото базилики в региона са образци на византийското фортификационно и религиозно строителство.

В непосредствена близост е Велики Преслав - центърът на българската средновековна култура, за чието развитие допълнителни данни дават скалните манастири край с. Крепча.