НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

              включени в Каталога на неправителствените организации

Търговско-промишлена палата-Търговище
Сдружение „Асоциация НАЯ”
Общински читалищен съвет Търговище
Сдружение „Партньори Търговище”
Център за Психологически Изследвания - клон Търговище
Регионална организация на Съюз на инвалидите в България регион Търговище
Сдружение с нестопанска цел “Светлина и за нас”
“Център за младежки инициативи-Търговище”
“Хармония и традиции”
фондация „Английски клуб”
Сдружение “Интелеко”
„Местно туристическо сдружение – Търговище”
Сдружение “УСТРА”
„Еко вик”
Сдружение "Децата на Търговище"
Сдружение женско дружество „Бирлик-Единство”
Етнопедагогическо сдружение „Толеранс”
Клуб на НСО
Фондация „Песенен фолклор Елена”
Червен кръст
“Сдружение Закрила Обич и Вяра”
Сдружение"Център за регионално развитие”
Североизточна търговско-промишлена палата
Сдружение "Бизнес център - Бизнес инкубатор - Търговище"