"БКС - ТЪРГОВИЩЕ" ЕООД
Строително - монтажни работи и поддържане на хигиената