Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

Правилник за организацията и дейността на Националния съвет по наркотични вещества

Функции на Общински съвет по наркотични вещества

Членове на Общински съвет по наркотични вещества

Общинска програма за борба с наркотиците 2010-2013 год.