Военен паметник в с.Александрово
Военен паметник в с.Алваново
Военен паметник в с.Буховци
Военен паметник в с.Буйново
Военен паметник в с.Васил Левски
Военен паметник в с.Давидово
Военен паметник в с.Драгановец
Военен паметник в с.Дралфа
Военен паметник в с.Дългач
Военен паметник в с.Голямо соколово
Военен паметник в с.Кошничари
Военен паметник в с.Кралево
Военен паметник в с.Кръшно
Военен паметник в кв.Бряг
Военен паметник в с.Лиляк
Военен паметник в с.Макариополско
Военен паметник в с.Маково
Военен паметник в с.Мировец
Военен паметник в с.Надарево
Военен паметник в с.Острец
Военен паметник в с.Пресиян
Военен паметник в с.Росина
Военен паметник в с.Стража
Военен паметник в гр. Търговище