Заповеди на Кмета на община Търговище за 2021 година


Заповеди на Кмета на община Търговище за 2020 година


Заповеди на Кмета на община Търговище за 2019 година


Заповеди на Кмета на община Търговище за 2018 година


Заповеди на Кмета на община Търговище за 2017 година


Заповеди на Кмета на община Търговище за 2016 година


 Заповеди на Кмета на община Търговище за 2015 година


Заповеди на Кмета на община Търговище за 2014 година


Заповеди на Кмета на община Търговище за 2013 година


Заповеди на Кмета на община Търговище за 2012 година


Заповеди на Кмета на община Търговище за 2011 година


Заповеди на Кмета на община Търговище за 2010 година


Заповеди на Кмета на община Търговище за 2009 година


Заповеди на Кмета на община Търговище за 2008 година