Годишни цели на общинска администрация Търговище за 2020 година


Отчет за изпълнение на годишните цели на общинска администрация за 2019 година


Годишни цели на общинска администрация Търговище за 2019 година


Отчет за изпълнение на годишните цели на общинска администрация за 2018 година


Годишни цели на общинска администрация Търговище за 2018 година


Отчет за изпълнение на годишните цели на общинска администрация за 2017 година


Годишни цели на на общинска администрация Търговище за 2017 година


Отчет за изпълнение на годишните цели на общинска администрация Търговище за 2016 година


Годишни цели на общинска администрация Търговище за 2016 година


Цели на администрацията за 2011 г. - Община Търговище