ГРАФИК

на провеждания прием в
ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

 

ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

ПРИЕМНА НА КМЕТА

 

всяка втора сряда от месеца

14.00 часа

д-р Дарин Димитров - Кмет на община Търговище