Контакти

Адрес:
7700 Търговище
пл. Свобода

Община Търговище
телефонна централа +359 601 68 700 
факс
: +359 601 620 57, 622 12

e-mail на Община Търговище:  obshtina@targovishte.bg

e-mail на Общински съвет - Търговище: obs@targovishte.bg 

0601 6 86 12  - Горещ телефон на Община Търговище  за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения
от 9.00 до 17.00 ч. в работни дни
Натиснете тук за безплатно обаждане

0601 6 86 46 - Телефон за корупционни сигнали
от 8.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч. в работни дни
Натиснете тук за безплатно обаждане

0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/
Натиснете тук за безплатно обаждане