Информация за администрацията

Наименование:

Общинска администрация - Търговище

ЕИК: 000875920

Седалище:

7700 Търговище, пл.Свобода

 Работно време на Центъра за административно обслужване:

от 08:30:00 до 17:00 часа
Работно време на общинска администрация:

от 08:00 до 12.00 часа

от 13.00 до 17.00 часа

Информация за контакт с администрацията

Електронна поща: obshtina@targovishte.bg

Телефон: +359 601 68 612; факс: +359 601 620 57, 622 12

Адрес: 7700 Търговище, пл.Свобода

 Официална интернет страница: https://targovishte.bg

e-mail на Общински съвет - Търговище: obs@targovishte.bg 

0601 6 86 12  - Горещ телефон на Община Търговище  за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения
от 9.00 до 17.00 ч. в работни дни
Натиснете тук за безплатно обаждане

0601 6 86 46 - Телефон за корупционни сигнали
от 8.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч. в работни дни
Натиснете тук за безплатно обаждане

0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/
Натиснете тук за безплатно обаждане