Указания:

1. Ако се зареди страница, в която се споменава, че има проблем със сертификата, моля изберете втория вариант - "Продължете към този уеб сайт"

2. ПИН можете да получите лично от МДТ - Търговище