ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

ЕИК 000875920


Възможни начини за заплащане на административни услуги и получаване на готовия документ

 

Заплащане:

·                  На гише в Центъра за административно обслужване в брой;

·                  На гише в Центъра за административно обслужване с банкова карта;

·                  Заплащането на заявена електронна административна услуга се извършва чрез Портал за електронни плащания

·                  По банков път по сметка на Община Търговище, както следва:

 

Обединена Българска банка

BIC UBBSBGSF

IBAN BG60UBBS80028413869000

 

 

Такси за технически услуги съгласно Приложение 4 към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Търговище

44

80

01

Такси за административни услуги  съгласно Приложение 5 към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Търговище

44

80

07

 

Получаване на готовия документ:

·                  в Центъра за административно обслужване на Община Търговище

·                  чрез лицензиран пощенски оператор;

·                  чрез Системата за сигурно електронно връчване