Изпълнение на бюджета и отчета на Община Търговище за 2019 година


Изпълнение на бюджета и отчета на Община Търговище за 2018 година


Изпълнение на бюджета и отчета на Община Търговище за 2017 година


Изпълнение на бюджета и отчета на Община Търговище за 2016 година


Изпълнение на бюджета и отчета на Община Търговище за 2015 година


Изпълнение на бюджета и отчета на Община Търговище за 2014 година


Изпълнение на бюджета и отчета на Община Търговище за 2013 година


Изпълнение на бюджета и отчета на Община Търговище за 2012 година


Изпълнение на бюджета и отчета на Община Търговище за 2011 година


Изпълнение на бюджета и отчета на Община Търговище за 2010 година