СТРАТЕГИИ

 Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2016 – 2019 година

Стратегия за а управлението и разпореждането с общинска собственост за периода 2012 – 2015 г.

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2019 година
Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2018 г.
Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2017 г.
Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2016 година

 Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2015 г.

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през бюджетната 2014 г.

ОТЧЕТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2018 г.
Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2017 г.
Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2016 г.

Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2015 г.