СТРАТЕГИИ

Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2019– 2023 година

 Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2016 – 2019 година

Стратегия за а управлението и разпореждането с общинска собственост за периода 2012 – 2015 г.

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2020 година
Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2019 година
Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2018 г.
Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2017 г.
Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2016 година

 Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2015 г.

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през бюджетната 2014 г.

ОТЧЕТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2019 г.
Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2018 г.
Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2017 г.
Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2016 г.

Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2015 г. 

КОНЦЕСИИИ

План за действие за общинските концесии за 2020 г.
План за действие за общинските концесии за 2019 г.
План за действие за общинските концесии за 2018 г.