Отчети и Програми за развитие на туризма


 

Отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма на територията на община Търговище  през 2019 г.;
Общинска програма за развитие на туризма на община Търговище - 2020 г


Отчет за изпълнение на Програмата за развитие  на туризма на територията на община Търговище  през 2018 г.; 
Програма за развитие на туризма  на територията на община Търговище  през 2019 г


Отчет за изпълнение на Програмата за развитие  на туризма на територията на община Търговище  през 2017 г.; 
Програма за развитие на туризма  на територията на община Търговище  през 2018 г.


 Отчет за изпълнение на Програмата за развитие  на туризма на територията на община Търговище през 2016 г.
Програма за развитие на туризма  на територията на община Търговище  през 2017 г.


Отчет за изпълнение на Програмата за развитие  на туризма на територията на община Търговище през 2015 г.;

Програма за развитие на туризма  на територията на община Търговище  през 2016 г.