Анкета за разработване на План за интегрирано развитие на Търговище 2021-2027 г.