ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ЗА ПЕРИОДА 2019-2023 ГОДИНА НА Д-Р ДАРИН ДИМИТРОВ

 


ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ЗА ПЕРИОДА 2015 - 2019 ГОДИНА
съгласно изискванията на чл. 44, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
НА Д-Р ДАРИН ДИМИТРОВ
ИЗБРАН ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 
с Решение № 449/01.11.2015 година на Общинска избирателна комисия