Интегриран план за градско възстановяване на гр. Търговище 2014-2020 г. (финален вариант)

 Решение на ОбС Търговище


Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Търговище  2014 - 2020 г. /окончателен вариант/