Протокол № 29 от заседание на Общински съвет – Търговище на 28.12.2009 год. от 17.00 ч. в зала “Христо Самсаров” на Община Търговище
Протокол № 28 от заседание на Общински съвет – Търговище на 22.12.2009 год. от 15.00 ч. в зала “Христо Самсаров” на Община Търговище
Протокол № 27 от заседание на Общински съвет – Търговище на 26.11.2009 год. от 09.00 ч. в зала “Христо Самсаров” на Община Търговище
Протокол № 26 от заседание на Общински съвет – Търговище на 29.10.2009 год. от 09.00 ч. в зала “Христо Самсаров” на Община Търговище
Протокол № 25 от заседание на Общински съвет – Търговище на 24.09.2009 год. от 09.00 ч. в зала “Христо Самсаров” на Община Търговище
Протокол № 24 от заседание на Общински съвет – Търговище на 30.07.2009 год. от 09.00 ч. в зала “Христо Самсаров” на Община Търговище
Протокол № 23 от заседание на Общински съвет – Търговище на 25.06.2009 год. от 09.00 ч. в зала “Христо Самсаров” на Община Търговище
Протокол № 22 от заседание на Общински съвет – Търговище на 28.05.2009 год. от 09.00 ч. в зала “Христо Самсаров” на Община Търговище
Протокол № 21 от заседание на Общински съвет – Търговище на 24.04.2009 год. от 09.00 ч. в зала “Христо Самсаров” на Община Търговище
Протокол № 20 от заседание на Общински съвет – Търговище на 27.03.2009 год. от 09.00 ч. в зала “Христо Самсаров” на Община Търговище
Протокол № 19 от заседание на Общински съвет – Търговище на 26.02.2009 год. от 09.00 ч. в зала “Христо Самсаров” на Община Търговище
Протокол № 18 от заседание на Общински съвет – Търговище на 22.01.2009 год. от 09.00 ч. в зала “Христо Самсаров” на Община Търговище